Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmela.

Kokoomusopiskelijat vaatii perhevapaiden uudistusta heti

Kokoomusopiskelijoiden mielestä suomalainen syntyvyys on katastrofaalisessa tilanteessa.

Suunta on vain alaspäin, sillä 2010-luvulla syntyvyys jatkoi syöksykierrettä.

– Syntyvyyttä ei saada nousuun nuoria syyllistämällä tai painostamalla. Miten kukaan voisi haluta lapsia, jos usko tulevaisuuteen, toimeentuloon ja ilmastotoimiin ovat nollassa? Lasten saamista ei myöskään tule nähdä kansalaistekona. Kukaan ei päätä hankkia lasta, jotta Suomeen saataisiin veronmaksajia, Kokoomusopiskelijat toteaa tiedotteessaan.

Järjestön mukaan perhevapaauudistus toisi toivottuja korjauksia tämänhetkiseen tilanteeseen. Se mahdollistaisi isille paremmat mahdollisuudet osallistua lastensa kasvattamiseen, lisäisi tasa-arvoa ja loisi toivoa tulevaan. Tällä hetkellä lasten hankkimispäätöstä varjostaa usein uhka työuran kärsimisestä lapsen hankinnan vuoksi.

Perhevapaauudistuksen myötä työelämä korjaantuisi Kokoomusopiskelijoiden mukaan siten, että kaikille sukupuolesta riippumatta olisi normaalia jäädä perhevapaalle.

– Valitettavasti tällä hetkellä näyttää, että uudistus kaatuu keskustan vastustukseen. Perhevapaauudistuksien kaataminen näyttääkin olevan keskustalainen perinne, sanoo kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmela.

Hän toteaa, että hallitusohjelmaan on kirjattu perhevapaauudistuksen toteuttaminen, mutta sen onnistuminen näyttää epävarmalta.

– Vihreät on erityisesti ollut etulinjassa kritisoimassa edellisen hallituksen perhevapaauudistuksen kaatumista. Nyt hiljaisuus on kuitenkin suorastaan mykistävää. Pelkäävätkö vihreät poliitikot hallitustyön vaikeutuvan, jos he nostavat esiin yhdenvertaisuutta edistävän perhevapaauudistuksen, kysyy Nurmela.

– Toivotamme hallitukselle rohkeutta tehdä päätöksiä, jotka edistävät yhdenvertaisuutta ja parantavat surullisia syntyvyystilastoja, Nurmela jatkaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt