Henrik Vuornos. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Kokoomusnuoret aloittaisi asevelvollisuuden uudistamisen

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos haluaa ravistella nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän perusteita.

Henrik Vuornoksen mukaan asevelvollisuus on yksi keskeisimpiä tasa-arvohaasteita nykypäivän Suomessa. Kokoomusnuorten mukaan asevelvollisuutta pitäisi kehittää valikoivan asevelvollisuuden ja maanpuolustusveron suuntaan.

– Asevelvollisuus tulisi päivittää 2020-luvulle luopumalla vain miehiä koskevasta asevelvollisuudesta. Nykypäivän ratkaisu olisi valikoiva asevelvollisuus, jossa palvelukseen kutsuttaisiin nykyisin vuosittain koulutettava määrä eli noin 25 000 asevelvollista, hän sanoo.

Vuornoksen mukaan valikoiva asevelvollisuus koskisi molempia sukupuolia.

– Kompensaationa asevelvollisuuteen osallistumisesta asetettaisiin pienehkö maanpuolustusvero niille, jotka eivät palvelusta suorita. Verolla ei tarvitsisi kattaa koko vaihtoehtoiskustannusta, mutta se toisi samalla näkyviin sen panoksen, jotka nuoret miehet tällä hetkellä antavat maanpuolustuksen hyväksi, hän esittää.

Kokoomusnuorten mukaan valikoivalla asevelvollisuudelle pystyttäisiin vahvistamaan maanpuolustuskykyä, ja samalla ratkaistaisiin asevelvollisuuteen liittyvät tasa-arvohaasteet.

– Valikoiva asevelvollisuus tarkoittaisi sitä, että puolustusvoimat voisivat entistä paremmin hakea tehtäviin sopivimmat henkilöt. Nykyaikaisessa sodankäynnissä esimerkiksi kybersodankäynnin tehtävät eivät usein katso fyysistä suorituskykyä, vaan tehtävän vaatimaa osaamista, sanoo Vuornos.

Kokoomusnuorten mielestä asevelvollisuuden uudistaminen tasa-arvoisempaa suuntaan pitäisi käynnistää jo tällä hallituskaudella. Näin voitaisiin taata, että asevelvollisuutta kehitetään maanpuolustukselliset lähtökohdat turvaten.

– Asevelvollisuuden päivittämistä nykyaikaan ei voi väistellä ikuisesti. Tämä hallituspohja takaisi sen, että suomalaista hyvää reserviläisjärjestelmää ei turmella, vaan asevelvollisuuden tasa-arvoa lisätään maanpuolustuksellista lähtökohdista, sanoo Vuornos.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt