Kokoomuksen Sari Sarkomaa (vas.) ja Outi Mäkelä. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Kokoomusedustajat tyytyväisiä: Hallitus valmis harkitsemaan kaupunkipoliittista selontekoa

Kokoomuksen kansanedustajat Outi Mäkelä ja Sari Sarkomaa ovat tyytyväisiä asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) vastauksesta heidän kysymykseensä kaupunkipolitiikasta.

Outi Mäkelä ja Sari Sarkomaa olivat jättäneet kirjallisen kysymyksen, jossa tiedusteltiin hallituksen valmiutta antaa kaupunki- ja metropolipoliittinen selonteko eduskunnalle.

Myötämielisessä vastauksessaan Kimmo Tiilikainen toteaa hallituksen olevan valmis harkitsemaan kaupunkipoliittisen selonteon antamista eduskunnalle tai tehostamaan kaupunkipolitiikan sisältökeskustelua muilla toimilla.

Mäkelän ja Sarkomaan mielestä hallituksen on syytä harkita asiaa nopeasti ja ryhdyttävä valmistelemaan selontekoa.

– Selonteolle löytyy todellinen tarve, sillä kaupunki- ja metropolipolitiikka on toistaiseksi osin käyttämätön voimavara. Kaupungistumisen merkitys talouskasvun ja työllisyyden veturina on kiistaton. Suomi ei nouse kestävästi ilman kaupunkipolitiikan täysimääräistä hyödyntämistä, he toteavat.

Mäkelän ja Sarkomaan mukaan selonteko on keino läpivalaista metropolialueen ja suurempien kaupunkien merkitys maamme kansantaloudelle.

– Kaupunkien elinvoimaisuus ja elinkeinopolitiikan onnistuminen tuovat verorahoja palveluiden rahoittamiseen, kokoomusedustajat toteavat.

– Esimerkiksi hallituksen asuntopolitiikan toimia on tehostettava. Asumisen hintaerot pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä ylläpitävät työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa. Asuntotuotannon kiihdyttäminen ja tiiviimpi kaupunkirakentaminen poistaisivat kasvun suurimman esteen.

Mäkelän ja Sarkomaan mukaan hallituksen on kirittävä toimia, joilla helpotetaan sietämättömän korkeita asumiskustannuksia, joka on keskeinen kasvun este ja etenkin pääkaupunkiseudun asukkaiden arjen kipupiste.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt