Kokoomuksen kansanedustajat ovat huolissaan suomalaisten liikkumattomuudesta. LEHTIKUVA / KALLE PARKKINEN

Kokoomusedustajat: Liikkumattomuus maksaa miljardeja

Kansanedustajien mukaan on keksittävä uusia keinoja, jotta suomalaiset saataisiin liikkeelle.

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Sari Multala, Sari Sarkomaa ja Raija Vahasalo ovat tyytyväisiä siihen, että liikuntapoliittinen selonteko on tänään torstaina eduskunnan täysistunnon käsiteltävänä.

Sivistysvaliokunta sai mietintönsä selonteosta valmiiksi viime viikolla. Liikuntapoliittinen selonteko on historian ensimmäinen asiakirja, joka linjaa liikuntapolitiikan kehittämistä 2020-luvulle.

− Tutkimusten mukaan me suomalaiset liikumme tällä hetkellä aivan liian vähän, vain yksi viidestä suomalaisesta liikkuu suositusten mukaan. Liikkumattomuuden kustannukset lasketaan miljardeissa joka vuosi. Tarvitaan paljon uusia toimenpiteitä ja aivan uutta ajattelua, jotta saamme suomalaiset liikkeelle, edustajat toteavat tiedotteessaan.

Liikunta parantaa oppimistuloksia ja auttaa työssäjaksamista. Multalan, Sarkomaan ja Vahasalon mielestä on tärkeää, että ihmisiä kannustetaan liikkumaan huolehtimalla riittävästä infrasta, liikunnan saavutettavuudesta sekä siitä, että matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia on tarjolla riittävästi.

− Olen iloinen, että selonteon mukaisesti Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa jatketaan ja laajennetaan toiselle asteelle sekä korkea-asteelle. Nämä toimenpiteet ovat tärkeitä, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa, Raija Vahasalo sanoo.

Liikunnan edistäminen tulisi Multalan, Sarkomaan ja Vahasalon mielestä ymmärtää laaja-alaisesti. Politiikkatoimia tarvitaan heidän mukaansa jokaisella sektorilla.

− Tarvitsemme vielä voimakkaammin ymmärrystä sille, että entistä useammat hallinnonalat kantavat kortensa kekoon liikunnan lisäämiseksi. Liikunnan ja urheilun edistämisen hyödyt näkyvät laajalti yhteiskunnassa, kuten säästyneinä terveysmenoina. Siksi on luontevaa, että myös vastuuta kustannuksista ja koordinaatiosta laajennettaisiin, Sari Sarkomaa toteaa.

Selonteon ansiona voidaan edustajien mukaan pitää sitä, että liikunnan rahoitustarve on tunnistettu ja tunnustettu. Valtion huippu-urheilurahoitusta esitetään lisättäväksi 2020-luvulla ja Olympiarahastoa pääomitetaan enintään 20 miljoonaa euroa. Lisäksi liikunnan edistämiseen esitetään laajalti toimenpiteitä ja näille rahoitusta.

− Esitämme valiokunnan kannanottona, että Suomessa selvitetään tarve huippu-urheilulain säätämiselle. Suomalaiset ovat tutkitusti huippu-urheilukansaa ja arvostavat kansainvälistä urheilumenestystä korkealle. Olen iloinen siitä, että Olympiakomitean asema huippu-urheilun johtajana on nyt tunnustettu, Sari Multala sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt