Pihla Keto-Huovinen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kokoomusedustaja: Kauniilla kirjauksilla ei taata oikeusturvaa  

Pihla Keto-Huovisen mukaan poliisin ja koko oikeuslaitoksen resursointi tulee kiriä muiden pohjoismaiden tasolle.

Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen mukaan kansalaisten oikeusturvan toteutuminen on vaarassa, mikäli poliisin ja koko oikeuslaitoksen resursointia ei saada riittävälle tasolle oikein kohdennettuna.

– Hallitusohjelmassa luvataan kyllä lisäresursseja, mutta niiden kohdentuminen ja riittävyys ovatkin sitten aivan toinen kysymys. Vaadittavien asioiden lista tuntuu täysin kohtuuttomalta suhteutettuna kaavailtuihin lisäresursseihin.

– Tärkeiden tavoitteiden listaamisesta ei mitaleita jaeta ja ilman riittäviä lisäresursseja kauniit kirjaukset ovat lopulta vain äänestäjän pettämistä, Keto-Huovinen toteaa tiedotteessa.

Hänen mielestään oikeushallinnon alalle tulleet lisäresurssit ovat oikea suunta, mutta vaalien aikaisten lupausten perusteella alan ammattilaisten odotukset olivat paljon korkeammalla.

Esimerkiksi ennen vaaleja lähes kaikki puolueet sitoutuivat Keto-Huovisen mukaan poliisien määrän nostamiseen 7850, nyt hallitusohjelmassa tavoitemääräksi on asetettu 7500, mikä jää kauas lupauksista ja tekee tavoitteiden täyttämisestä hankalaa.

– Hallitusohjelman mukaan poliisin on vahvistettava lähipoliisitoimintaa, ennalta ehkäisevän työn määrää, raskaanliikenteen valvontaa, harmaan talouden torjuntaa, poliisin operatiivista toimintaa, nettirikollisuuden, ihmiskaupparikosten, terrorismin ja rahanpesun tutkintaa ja torjuntaa, joiden lisäksi poliisin pitäisi nopeuttaa rikosten käsittelyaikoja ja määritellä enimmäisvasteajat koko Suomeen.

– Onko hallitus todella sitä mieltä, että esitetyt poliisien tavoitemäärät ovat riittäviä ja miten juuri nämä valinnat ovat perusteltavissa? Mm. järjestäytynyt rikollisuus on unohdettu listalta täysin. Tämän lisäksi on tärkeää pitää huolta siitä, ettei valtakunnallinen enimmäisvasteaika heikennä poliisin muita palveluita, Keto-Huovinen toteaa.

Hän korostaa, että oikeusvaltion toimivuuden kannalta on välttämätöntä muistaa poliisin lisäksi myös syyttäjä- ja tuomioistuinlaitoksen riittävä resursointi. Pelkät poliisille kohdistetut lisäpanokset siirtävät vain pullonkaulaa eteenpäin.

Keto-Huovisen mukaan pitkään jatkuneella resurssivajeella on ollut merkittäviä vaikutuksia oikeusvaltion toimivuuteen

– Muun muassa oikeudenkäynnit ovat viivästyneet, johon muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota. Syyteprosentit vaihtelevat selvitysten perusteella huomattavasti pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä. On oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden kannalta täysin kestämätön ajatus, että toisessa puolen Suomea asia päätyy käräjille ja toisaalla ei, Keto-Huovinen toteaa.

Hänen mielestään pitkällä aikavälillä poliisin ja koko oikeuslaitoksen resursointi tulee kiriä muiden pohjoismaiden tasolle.

– Ymmärrän kuitenkin rajallisten resurssien tuomat haasteet, eikä kaikkea voi kerralla saada. Kyse onkin siitä, kuinka näitä rajallisia resursseja kohdennetaan. On hallituspuolueiden omista päätöksistä kiinni, kuinka monta sataa miljoonaa halutaan panostaa esimerkiksi uusiin maatalouden menolisäyksiin ja kuinka paljon kansalaisten oikeusturvan toteutumiseen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt