Daniel Sazonov kampanjoimassa Helsingin Narinkkatorilla huhtikuussa. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Pääkaupungin budjettisopuun tyytyväisyyttä

Helsingin Kokoomusta miellyttää erityisesti ryhmän aloitteesta tehty linjaus viiden koulun peruskorjauksen aikaistamisesta.

Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt esityksen ensi vuoden talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2020-2022. Hyväksytty ehdotus perustuu kaupunginhallituksessa edustettuina olevien valtuustoryhmien budjettineuvotteluissa sovittuun neuvottelutulokseen. Pormestarin talousarvioehdotuksessa on käyttötalouteen lisätty toimialoille käytettäväksi 39,5 miljoonaa euroa.

Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov on tyytyväinen Helsingissä ryhmien välillä saavutettuun sopuun.

– Olen iloinen, että Helsingin valtuustoryhmien välillä on pormestarin esityksen pohjalta saatu aikaan laajapohjainen sopu budjetista. Ratkaisussa näkyvät Kokoomukselle tärkeät tavoitteet: laadukkaiden palveluiden turvaaminen ja vastuullisella talouslinjalla pysyminen, neuvottelujen puheenjohtajana toiminut Sazonov kertoo tiedotteessa.

Neuvottelutuloksessa Kokoomusta miellyttää erityisesti ryhmän aloitteesta tehty linjaus Maatullin ala-asteen, Käpylän peruskoulun, Kottby grundskolanin, Koskelan ala-asteen & päiväkoti Herttuan sekä Laajasalon ala-asteen peruskorjausten aikataulun nopeuttamisesta.

– Investointisuunnitelmassamme on kohtuuttoman pitkä jono kriittisiä koulujen peruskorjauksia sekä uudishankkeita. Meidän on pystyttävä parempaan ja taattava terveet ja turvalliset koulutilat niin remonttien kuin väistötilojen osalta. Olennaista on pystyä myös pysyviin parannuksiin, johon pormestari Jan Vapaavuoren käynnistämä työ kiinteistöhankkeiden kokonaisvaltaisen koordinaation edistämiseksi kaupungin sisällä tähtää, Sazonov painottaa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä halusi vahvistaa liikuntapalveluita muun muassa jouduttamalla kuntoporrasohjelman toteuttamista. Ikäihmistenkin liikkumisen edellytyksiä halutaan parantaa lisäämällä puistonpenkkejä keskeisten kulkureittien varteen.

– Liikkumisen ja matalan kynnyksen liikunnan edellytysten parantaminen on valtuustokauden strategian tärkeimpiä painopisteitä. Liikuntapaikkainvestoinneilla säästetään tulevaisuuden sote-kuluissa sekä palvellaan kaupunkilaisia heidän asuinalueellaan. Liikkumista ja turvallisuutta edistää myös se, että viime talvesta oppineena katujen talvikunnossapitoon on resursoitu enemmän rahaa, kertoo Sazonov.

Isoin määrärahalisäys tulee lastensuojelun ja vammaispalvelujen laadun ja saatavuuden varmistamiseksi. Näiden palveluiden ennakoitua suurempi kysyntä ja väestön ikääntyminen kasvattavat tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimen menoja.

– Lastensuojelu ja vammaispalvelut tulee hoitaa arvokkaasti maamme pääkaupungissa ja ammattilaisille on turvattava riittävät resurssit. Samalla yhtä tärkeää on, että lastensuojelun osalta kustannuskasvun syitä analysoidaan ja juurisyihin pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi, Sazonov korostaa.

Helsingissä taloutta on hänen mukaansa viime vuodet hoidettu pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

– Vastuullinen taloudenpitoon jatkossakin edellytys sille, että voimme turvata laadukkaat peruspalvelut myös kaupungin kasvaessa ja investointipaineen lisääntyessä entisestään. Tämän hetken talousnäkymissä menojen kasvattamiseen on suhtauduttava vakavasti ja harkiten, Sazunov painottaa.

Talousarvioehdotus sekä kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti käsitellään kaupunginvaltuustossa 13. ja 27. marraskuuta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt