Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja varapuheenjohtaja, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kokoomus: Kaksivuotinen, maksuton esiopetus ensi vaalikaudella

Kokoomus on valmis panostamaan perhevapaauudistukseen kymmeniä miljoonia euroja, jos sopu sitä vaatii.

Kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan perhevapaauudistus on välttämätöntä toteuttaa seuraavan hallituskauden aikana. Kokoomus julkaisi tänään tiistaina lapsi- ja perhepoliittisen ohjelmansa.

Orpon mukaan perhevapaauudistus on mahdollista toteuttaa kustannusneutraalisti, mutta samalla hän väläytää, että kokoomus on valmis panostamaan uudistukseen myös rahaa, jos sovun löytäminen sitä edellyttää. Orpon mukaan puhutaan kymmenistä miljoonista euroista, pikemminkin kuin sadoista miljoonista.

Kokoomus on esitellyt perhevapaamallinsa jo helmikuussa 2017. Orpon mukaan kokoomuksen kanta ja perhevapaamalli on edelleen pitkälti sama kuin silloin. Kokoomuksen mallissa äidille maksettaisiin aluksi viiden viikon ajan ansiosidonnaista odotusrahaa. Sen jälkeen olisi vuoden mittainen ansiosidonnainen perhevapaa, josta kummallekin vanhemmalle olisi kiintiöity kolme kuukautta ja loput kuusi kuukautta olisivat vapaasti jaettavissa.

Vuoden kestävän vanhempainrahakauden jälkeen olisi mahdollista saada kotihoidontuen korvaavaa joustavaa hoitorahaa, joka olisi 800 euroa kuukaudessa kuuden kuukauden ajan tai 400 euroa vuoden ajan.

Varhaiskasvatus lisää perhevapaauudistuksen kustannuksia

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoi, että kun perhevapaauudistus viime keväänä keskustan toimesta kaatui, työmarkkinajärjestöt ja kokoomus olisivat olleet valmiita sopimaan mallista, jossa ansiosidonnaisen kauden kokonaispituus olisi kasvanut, mutta siitä olisi kiintiöity nykyistä enemmän isälle. Etuuksien taso ei olisi laskenut, vaan ansiosidonnaisen pidentäminen olisi rahoitettu porrastamalla kotihoidon tukea.

– Perhevapaauudistuksessa varhaiskasvatuksen osuus väistämättä lisää kustannuksia, mikä on meille toivottu tila, koska se lisää myös varhaiskasvatukseen osallistumista, Grahn-Laasonen sanoi.

Sen sijaan vanhempainetuusjärjestelmä itsessään on mahdollista uudistaa kustannusneutraalisti. Grahn-Laasosen mukaan valtion budjetin näkökulmasta ansiosidonnaista osuutta pystytään pidentämään, jos kotihoidontukea porrastetaan.

– Emme jumitu tähän yhteen omaan malliimme, vaan lähdetään siitä, että siitä voidaan neuvotella kumppaniemme kanssa, niin kuin ollaan tehtykin ja silloin voidaan katsoa myös kokonaisuutta, että se täyttää ne kriteerit, jota perhevapaauudistukselle yhteiskunnalla laajalti asetetaan, Grahn-Laasonen sanoo.

Hänen mukaansa kriteerit perhevapaauudistukselle ovat perheiden joustava, sujuvampi arki, tasa-arvoinen vanhemmuus ja naisten työllisyyden edistäminen.

Lapsi- ja perhepolitiikka hallituksen kärkiteemaksi

Orpo mukaan perhevapaajärjestelmän rakenteeseen liittyvät ongelmat on mahdollista ratkaista samalla rahalla, joka järjestelmään nykyisin käytetään.

– Se, mihin olimme valmiit jo keväällä, oli se, että koska tästä tulee kustannuksia varhaiskasvatuksen puolelle, niin siellä oltiin valmiita hakemaan kuntatalouteen kustannusneutraalia mallia, Orpo sanoi.

Kuntataloudelle kustannusneutraalimalli tarkoittaa sitä, että valtio hyvittää kunnille varhaiskasvatuksesta aiheutuvat kustannukset.

Orpon mukaan kokoomuksen tavoitteena on, että seuraavassa hallitusohjelmassa lapsi- ja perhepolitiikka on yksi kärkiteemoista.

Kokoomuksen tavoitteena on kaksivuotinen, velvoittava esiopetus ensi vaalikauden aikana. Esiopetuksen laajentaminen 5-vuotiaille maksaisi Orpon mukaan 100 miljoonaa euroa. Maksutonta esiopetusta olisi 5- ja 6-vuotiailla 20 tuntia viikossa.

Lisäksi kokoomuksen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä, että maksutonta varhaiskasvatusta olisi tarjolla 20 tuntia viikossa myös alle 5-vuotiaille.

– On selvää, että maksuton varhaiskasvatus maksaa. Se on arvovalinta, Orpo sanoi.

Kokoomuksen lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman tavoitteita:
 • Alennetaan varhaiskasvatusmaksuja asteittain. Pitkän aikavälin tavoitteena on maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus (20 h / viikko).
 • Päiväkotipaikkojen pitää löytyä kotien läheltä tai työmatkan varrelta. Kunnallisten ja yksityisten päiväkotien verkosto on suunniteltava toisiaan täydentäväksi. Palveluseteleillä mahdollistetaan palvelujen joustava käyttö.
 • Päiväkotien aukioloaikojen joustoja on lisättävä, jotta muuttuva työ ja lapsiperheen arki voisivat sopia yhteen entistä paremmin.
 • Tehdään esiopetuksesta kaksivuotista. Kaksivuotinen, maksuton esiopetus tulee kirjata seuraavan hallituksen ohjelmaan.
 • Tehdään koulun aloituksesta joustavampaa. Rakennetaan päiväkodista, eskarista ja koulun ensimmäisistä luokista saumaton jatkumo, jossa lapsi pääsee etenemään omaa, yksilöllistä tahtiaan. Kaksi ensimmäistä kouluvuotta voitaisiin toteuttaa joustavana nivelvaiheena sitomatta oppilaita vuosiluokkiin. Kolmannelle luokalle siirryttäessä jokaisella on oltava riittävät perustiedot ja -taidot, kuten hyvä lukutaito.
 • Edistetään työpaikkojen perheystävällisyyttä. Perheystävällisyys ja nykyaikainen asenneilmapiiri ovat työnantajien kilpailuetuja joiden merkitys kasvaa. Tarvittaessa työnantaja voisi tarjota esimerkiksi sairaan lapsen hoitamiseen liittyvää palvelua.
 • Mahdollistetaan joustavat työajat ja etätyö. Työn ja perhe-elämän toimiva yhteensovittaminen on yksi tärkeimmistä työhyvinvointia lisäävistä tekijöistä. Töitä tule voida tehdä siellä, missä se on tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta. Jollei työ ehdottomasti vaadi läsnäoloa työpaikalla, mahdollisuus etätyöhön helpottaa etenkin pienten lasten vanhempien arkea. Pienten lasten vanhempien osa-aikatyöhön on myös luotava paremmat mahdollisuudet.
 • Tuodaan neuvolapalvelut helposti ja matalalla kynnyksellä saataville sinne, missä lapset ja perheet muutenkin ovat. Liikkuva neuvola voisi tarjota apua ja neuvontaa matalalla kynnyksellä esimerkiksi ostoskeskuksessa, päiväkodissa tai kirjastossa. Avun pyytämisessä ja saamisessa on oltava matala kynnys.
 • Lainsäädännön on turvattava lapsen oikeus tosiasiallisiin vanhempiinsa. Kirjataan lakiin lapsen huoltajille velvollisuus vaalia lapselle tärkeitä ihmissuhteita. Lasta ei saa vieraannuttaa esimerkiksi erotilanteissa isovanhemmista tai muista lähisukulaisista.
 • Järjestetään matalan kynnyksen harrastustoimintaa kouluilla iltapäivisin esimerkiksi kerhojen muodossa.
 • Kiristetään alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. Tehostetaan jo kriminalisoituun tyttöjen sukuelinten silpomiseen syyllistyneiden saattamista vastuuseen teoista. Poistetaan Suomen lainsäädännöstä mahdollisuus saada poikkeuslupa avioitumiseen alaikäisenä. Tehostetaan jo rangaistaviin pakkoavioliittoihin puuttumista.
 • Edellytetään, että vanhempien kotoutumissuunnitelmiin kirjataan lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen sekä molempia vanhempia työelämään valmistavat opinnot ja työnhaku.

KORJAUS 21.11.2018: 11:02: Korjattu otsikosta ja jutun loppupuolelta varhaiskasvatus esiopetukseksi ja tarkennettu kokoomuksen tavoitteita esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt