Kokoomus esittää ravintoloille ulosmyyntioikeutta ja kauppojen myyntiaikojen laajentamista

Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa alkoholiuudistuksesta lisää työllistävyyttä, elinkeinomahdollisuuksia ja yksilönvapautta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä keskusteli tiistaina alkoholilain kokonaisuudistusta koskevasta ensimmäisestä lakiluonnoksesta.

– Eduskuntaryhmä pitää hyvänä lähtökohtaa, että aikansa eläneitä säädöksiä ja pikkutarkkoja normeja erityisesti ravintola-alalla kevennetään. Esimerkiksi anniskelun jatkoaikaluvista luopuminen, anniskeluhenkilökunnan osaamisvaatimusten yksinkertaistaminen ja pikkutarkkojen annosmäärä- ja kokorajoitusten poistuminen ovat tervetulleita parannuksia, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo sanoo.

Uudistuksessa on kokoomusryhmän mukaan parantamisen varaa.

– Päivittäistavarakauppaa koskevia kevennyksiä esityksessä ei juuri ole, eikä myöskään valmistajia ja markkinointia koskevissa kohdissa ole ollut riittävää valmiutta tulla 2010-luvulle, Wallinheimo toteaa ryhmän tiedotteessa.

Hänen mukaansa esityksen jatkovalmistelussa pitää huolehtia, että esimerkiksi seuraavissa asioissa tapahtuu vielä merkittävää edistystä.

Näitä ovat muun muassa vähittäiskaupassa myytävien juomien vahvuusrajan nostaminen nykyisestä 4,7 prosentista merkittävästi, jotta esimerkiksi pienpanimotuotteiden jakelu helpottuisi ja kotimaan kauppa voisi paremmin kilpailla matkustajatuontia vastaan. Myös viineistä ruokakaupoissa olisi voitava keskustella.

Niin ikään kokoomus haluaisi ravintoloille oikeuden vähintään päivittäistavarakauppavahvuisten juomien ulosmyyntiin.

Kotimaisille valmistajille olisi kokoomusryhmän mielestä annettava oikeus kertoa omista tuotteistaan vapaasti nettisivuillaan ja harjoittaa verkkokauppaa vientimarkkinoilla. Päivittäistavarakaupassa myytävien juomien valmistustaparajoitus on kokoomuksen mielestä poistettava.

Anniskeluluvista puolestaan olisi tehtävä toiminnanharjoittajakohtaisia siten, että anniskeluluvan saanut yritys voi pelkällä ilmoituksella perustaa tilapäisen anniskelupaikan esimerkiksi ulkoilmatapahtumaan.

Kokoomus haluaa myös laajentaa alkoholituotteiden myyntiaikoja kaupoissa.

Kommentit