Kokoomus esittää hoitorahaa kotihoidontuen tilalle

Kokoomuksen mielestä kummallekin vanhemmalle täytyy kiintiöidä osa ansiosidonnaisesta vanhempainvapaasta.

Kokoomus esittää, että perhevapaat koostuisivat äidille maksettavasta odotusrahasta, vuoden ajan maksettavasta ansiosidonnaisesta vanhempainrahasta, josta molemmille vanhemmille kiintiöidään kolme kuukautta, sekä kuuden kuukauden pituisesta joustavasta hoitorahasta, joka korvaisi kotihoidontuen.

Äitiysvapaalle voi nykyisin jäädä 5–8 viikkoa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Kokoomus katsoo, että äidin pitää voida halutessaan ja vointinsa salliessa lykätä äitiysvapaan alkua lähemmäksi laskettua aikaa. Kokoomus ehdottaa, että äidille maksettaisiin ansiosidonnaista odotusrahaa viideltä viikolta äidin jäädessä äitiyslomalle.

Perhevapaiden nykyinen epätasainen jakautuminen lyhentää naisten työuria ja vaikuttaa kielteisesti naisten ura- ja palkkakehitykseen aina eläkekertymään saakka. Kokoomuksen mielestä hoivavastuu on jaettava tasaisemmin, koska siten edistetään tasavertaista vanhemmuutta ja samalla parannetaan naisten asemaa työmarkkinoilla.

Jotta perhevapaat saadaan jakautumaan tasaisemmin, kummallekin vanhemmalle kiintiöidään kolmen kuukauden pituinen ansiosidonnainen hoitovapaa. Molemmille vanhemmille ensimmäinen vanhempainvapaakuukausi maksetaan korotettuna. Nykyisin vain äiti saa korotuksen.

Vanhempainvapaan voi siitä isovanhemmalle

Kummallekin vanhemmalle kiintiöidyn kolmen kuukauden lisäksi loput kuusi ansiosidonnaista vanhempainvapaakuukautta voidaan jakaa vanhempien haluamalla tavalla.

Vuoden mittaisen vanhempainrahan voi käyttää puolipäiväisenä, jolloin sen kesto vastaavasti pitenee, ja lapsella on mahdollisuus olla osa-aikaisesti varhaiskasvatuksessa.

Vapaasti jaettavaa kuuden kuukauden vanhempainvapaata on mahdollista siirtää myös muulle lasta hoitavalle aikuiselle kuin juridiselle vanhemmalle. Tämä helpottaa niin eroperheiden, uusperheiden kuin sateenkaariperheiden vapaajärjestelyjä tai mahdollistaa esimerkiksi yksinhuoltajaperheessä isovanhemman avun.

Vanhempainrahakauden jälkeen maksettava kuuden kuukauden hoitoraha jaetaan tasan vanhempien kesken. Etuus on 800 euroa kuukaudessa ja puolitettuna sen kesto riittää yhdelle vuodelle. Puolitettuna hoitoraha on 400 euroa kuukaudessa eli hieman enemmän kuin perustasoinen kotihoidontuki nykyisin. Etuuksien kokonaissumma on kaikille perheille sama.

Täysimääräisinä perhevapaamallin etuudet riittävät lapsen puolentoista vuoden ikään saakka. Puolitettuna ne riittävät siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

Lisäksi kokoomuksen mielestä lainsäädäntöä on muutettava siten, että kunnallisten ja maakunnallisten luottamustehtävien hoitoa ei tulkita vanhempainvapaan aikana ansiotyöksi, eivätkä ne vaikuta vanhempainpäivärahojen määrään.

Erityisesti pienituloisille tukea

Kokoomuksen pitkän aikavälin tavoitteena on maksuton, osapäiväinen pedagoginen varhaiskasvatus, johon osallistuu koko ikäluokka. Samalla tulee huolehtia päiväkotipaikkojen riittävyydestä, laadusta, kohtuullisista ryhmäkooista sekä siitä, että ammattitaitoista henkilökuntaa on riittävästi.

Kokoomuksen mukaan varhaiskasvatus on erityisen merkittävää haastavammista kotioloista tuleville lapsille. Nykyisin nämä lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen kaikista vähiten, vaikka he hyötyisivät siitä eniten.

Kokoomus haluaa vahvistaa erityisesti pienituloisimpien perheiden mahdollisuuksia käyttää varhaiskasvatuspalveluita. Erityisesti pienituloisia tulee kannustaa ottamaan vastaan työtä, tukea perheiden mahdollisuuksia työssäkäyntiin sekä parantaa lapsiperheiden ostovoimaa.

Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta voidaan kasvattaa myös parantamalla pienten lasten vanhempien osa-aikatyön mahdollisuuksia. Osa-aikatyön tueksi on selvitettävä mahdollisuudet siirtyä päivähoitomaksuissa tuntiperusteiseen laskutukseen, josta monessa kunnassa on jo hyviä kokemuksia.

Kokoomuksen mukaan maahanmuuttajataustaisten lasten etu on päästä osallistumaan varhaiskasvatukseen kielenoppimisen turvaamiseksi ja koko perheen kotoutumisen edistymiseksi. Varhaiskasvatuksella on merkittävä vaikutus maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulumenestykseen.

Kokoomuksen mielestä perhevapaauudistuksen toteutus on aloittava viipymättä. Nykyisen taloustilanteen vuoksi uudistus on kokoomuksen mukaan toteutettava kustannusneutraalisti.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt