Kokoomus jakaa tavoitteen siitä, että jokaisen tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto. Kuvassa opiskelua Laurea-ammattikorkeakoulussa Espoossa 2012. LEHTIKUVA / JARNO MELA

Kokoomuksen sivistysedustajat: Koulutukseen panostettava

Vaihtoehtobudjetissa varmistetaan, että kunnianhimoiset tavoitteet ja lisäpanokset tukevat toisiaan.

Kokoomuksen sivistysvaliokunnan edustajat Paula Risikko, Sari Multala ja Sofia Vikman iloitsevat kokoomuksen merkittävistä panostuksista koulutukseen ja osaamiseen. Vaihtoehtobudjetissa varmistetaan, että kunnianhimoiset tavoitteet ja lisäpanokset tukevat toisiaan. Hallituksen vaihtoehdossa tilanne johtaa pahimmillaan koulutuksen laadun heikkenemiseen.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti lisää 140 miljoonaa euroa pysyviä määrärahoja tutkimukseen, alentaa 50 miljoonalla varhaiskasvatusmaksuja sekä varaa 10 miljoonaa korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen. Hallituksen kertaluonteisista panostuksista tehdään pysyviä – koulutukseen panostaminen tehdään pitkäjänteisesti.

– Korkea osaaminen on pienen maan valtti. Olemme sitoutuneita suomalaisten osaamistason nostamiseen. Esitämme suomalaiseen huippututkimukseen merkittävää panostusta. Toisin kuin hallitus, me varaisimme myös korkeakouluille erillismäärärahan aloituspaikkojen lisäämiseen, Risikko kertoo.

Panostamalla varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja peruskoulun ensimmäisiin vuosiin turvaamme nykyistä vahvemman, kannustavamman ja tasa-arvoisemman koulutien kaikille lapsille. Viime vaalikaudella aloitettua työtä varhaiskasvatuksen laadun vahvistamiseksi ja osallistumisasteen nostamiseksi on jatkettava.

– Koulutusjärjestelmämme vaikuttavin osa on varhaisissa vuosissa. Ensi vuonna alentaisimme varhaiskasvatusmaksuja merkittävästi. Haluamme panostaa varhaiskasvatuksen laatuun myös varmistamalla ammattilaisten saatavuuden. Kokoomus haluaa rakentaa asteittain Suomeen kaksivuotisen esiopetuksen, jotta kaikki yli 5-vuotiaat pääsevät osallistumaan varhaiskasvatukseen, Multala jatkaa.

Kokoomus jakaa tavoitteen siitä, että jokaisen tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää on määrätietoisesti vähennettävä. Tarvitsemme täsmälääkkeitä toisen asteen koulutukseen, jotta voimme tehokkaasti ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä.

– Ammatillinen koulutus tarvitsee pysyviä opettajia määräaikaisten sijaan. Kokoomuksen vaihtoehto mahdollistaa 1000 uutta opettajaa ammatilliseen koulutukseen ja vahvistaa ohjauksen resursseja. Nostamme myös opintotuen tulorajoja, jotta opiskelijoita ei enää rangaistaisi ahkeruudesta, Vikman toteaa.

Kokoomuksen sivistysedustajat huomauttavat, että vaikka hallitus puhuu koulutuksen kunnianpalautuksesta, teot ovat ristiriidassa puheiden kanssa.

– Hallituksen koulutuspanostukset ovat määräaikaisia, eivät pysyviä. Tempoileva koulutuspolitiikka johtaa määräaikaisten opettajien palkkaamiseen, tutkimusrahoituksen leikkaamiseen ja koulutuksen laadun heikentymiseen, painottavat edustajat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt