X
SULJE MAINOS
Saara-Sofia Siren. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Kokoomuksen puoluehallitus tukee translain kokonaisuudistusta

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén iloitsee kokoomuksen puoluehallituksen kannasta, joka tukee translain uudistamista.

Puoluehallituksen puoltamassa aloitteessa esitetään translain uudistamista ihmisoikeuksia kunnioittavaan muotoon vaativan puoluekokousaloitteen hyväksymistä. Saara-Sofia Sirénin mukaan uudistus parantaisi jokaisen itsemääräämisoikeutta sekä yksinkertaistaisi sukupuolen vahvistamiseen liittyvää viranomaistoimintaa.

– On esimerkiksi uskomatonta, että Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavalta sterilisaatiota. Tämä on räikeä ihmisoikeusloukkaus, josta Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta lukuisia huomautuksia, sanoo Sirén.

– Kokoomuksen arvoihin kuuluu periaate, että jokaista ihmistä tulee kunnioittaa ja arvostaa yksilönä. Lainsäädännön tulee tunnustaa kaikille samat oikeudet ja velvollisuudet. On aika korjata translakiin liittyvät eriarvoistavat epäkohdat.

Voimassa oleva laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta vaatii sukupuoltaan korjaavalta lisääntymiskyvyttömyyden lisäksi täysi-ikäisyyttä ja lääketieteellistä selvitystä siitä, että sukupuoltaan korjaava pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa.

Kokoomuksen puoluehallituksen kannan mukaan lääketieteellisen prosessin sijaan sukupuolen korjaus tulisi perustua omalle ilmoitukselle, todistetta lisääntymiskyvykkyydestä ei tulisi vaatia ja korjauksen pitäisi olla mahdollinen myös alle 18-vuotiaalle.

– Nykyinen translaki loukkaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, kehollista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Translain kokonaisuudistus on edellytys ihmisoikeuksien toteutumiselle Suomessa,

Kokoomuksen mielestä tavoitteena tulee olla translaki, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen eli sukupuolimerkinnän muuttaminen henkilötietoihin perustuu omaan ilmoitukseen, eikä se vaadi lääketieteellistä prosessia tai sterilisaatiosta. Itsemääräämisoikeus sukupuoleen toteutuu tällä hetkellä muun muassa Tanskassa, Norjassa, Maltalla ja Argentiinassa.

– Translaki vaikuttaa erityisesti transnuorten hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin saada tarvitsemiaan hoitoja. Esimerkiksi juuri vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä loukkaa syvästi oikeutta päättää itse omasta elämästään.

Puoluehallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Petteri Orpo, varapuheenjohtajat Sanni Grahn-Laasonen, Antti Häkkänen ja Janne Sankelo sekä edustajat kokoomuksen kaikista piireistä ja jäsenliitoista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt