Kokoomuksen Outi Mäkelä: Varusmiespalvelus ei saa jarruttaa elämää

Kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä kannattaa Varusmiesliiton ja OAJ:n esityksiä varusmiespalveluksen aloitusaikojen siirtämisestä maalis- ja syyskuulle.

Outi Mäkelä kannattaa Varusmiesliiton ja OAJ:n esityksiä varusmiespalveluksen aloitusaikojen siirtämisestä maalis- ja syyskuulle. Nyt palvelus alkaa joko tammi- tai heinäkuussa, mitä pidetään jatko-opintojen aloittamisen ja työnhaun kannalta haastavana.

Varusmies- tai siviilipalveluksen suorittaa vuosittain yli 20 000 henkilöä. Palvelus suoritetaan yleensä toisen asteen koulutuksen jälkeen, ja sen jälkeen edessään yleensä joko siirtyminen jatko-opintoihin tai työelämään.

– Jos työ- tai opiskelupaikka on hankittu jo ennen palvelukseen astumista, on siirtymä helppo. Kun edessä on työnhaku tai pääsykokeet, on tilanne ongelmallisempi, Mäkelä toteaa.

Palvelusaikana on mahdollista osallistua kahteen pääsykokeeseen, mikäli palveluksen aikataulu sen sallii, mutta kokeisiin valmistautumiseen ei juuri ole aikaa. Se, miten paljon ja kuinka tehokkaasti kokeisiin ehtii valmistautua, riippuu varusmiehen omasta tehtävästä ja koulutusrytmistä.

– Varusmiespalveluksen tulisi tukea intin jälkeistä elämää, ei toimia sen jarruna. Palvelusaikojen siirtäminen mahdollistaisi sujuvamman siirtymisen jatko-opintoihin tai työelämään, Mäkelä arvioi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt