Kokoomuksen Outi Mäkelä: Rakentamisen lupaprosessit sujuviksi ja lupien tulkinnat yksiselitteisiksi

Kansanedustajan mukaan monet rakentamisen normit hidastavat rakentamista tarpeettomasti ja nostavat turhaan kustannuksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä sanoo olevansa tyytyväinen kokoomuksen tänään julkaiseman Maankäyttö- ja asuntopoliittisen raportin linjauksiin. Raportissa esitetään lukuisia toimenpiteitä sujuvamman rakentamisen ja edullisemman asumisen edistämiseksi.

– Suomessa rakennetaan nyt enemmän kuin pitkään aikaan, mutta sujuvuutta ja joustavuutta tarvitaan yhä. Monet rakentamisen normit, kuten väestönsuojien rakentamisvelvoite, hidastavat rakentamista tarpeettomasti ja nostavat turhaan kustannuksia, Mäkelä sanoo tiedotteessaan.

Raportissa esitetään muun muassa autopaikkanormien keventämistä kaupunkiseudulla, asuntojen minimikokomääräyksistä luopumista ja väestönsuojien yleisen rakentamisvelvoitteen keventämistä.

– Suoraviivaisemmat ja sujuvammat prosessit säästävät aikaa ja rahaa, ja saavat hankkeet etenemään nopeammin. Säännöksiä tulee uudistaa nimenomaan niin, että ne ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia. Meillä pitäisi ottaa käyttöön ns. kerralla kuntoon -periaate, jonka mukaisesti asiointi sujuisi vaivattomasti ja asiakaslähtöisesti yhdessä pisteessä ja papereita ei tarvitsisi toimittaa useaan kertaan, Mäkelä arvioi.

Raportissa esitetään myös, että rakennusprosesseissa ja kaikissa siihen liittyvissä luvissa otettaisiin käyttöön yhden luukun periaate ja että sähköisen asioinnin tulisi olla käytössä kaikissa kunnissa viimeistään vuonna 2020. Kokoomus peräänkuuluttaa rakentamisen määräysten ja vaatimusten selkeyttämistä laajemminkin, ja päämääränä on, että niitä tulkittaisiin maanlaajuisesti samalla tavalla.

– Ihmisten tulee olla lain ja määräysten edessä tasa-arvoisessa asemassa. Alueellisesti tulee olla harkintavaltaa sen suhteen, minkälaisia määräyksiä laaditaan, mutta lakien ja määräysten tulkinta ei voi riippua siitä, kuka milloinkin asioita valvoo ja kontrolloi, Mäkelä sanoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt