Kokoomuksen Outi Mäkelä huolissaan alenevasta maanpuolustustahdosta

Kansanedustaja Outi Mäkelä (kok.) on huolissaan tuoreesta tutkimustuloksesta, jonka mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on laskenut.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan 71 prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että suomalaisten olisi puolustauduttava aseellisesti, jos Suomeen hyökätään – vielä vuosi sitten aseellista puolustautumista kannatti 78 prosenttia vastanneista.

Pudotusta oli tapahtunut edellisvuoteen verrattuna etenkin 25–34-vuotiaiden keskuudessa.

– Tutkimus osoittaa, että maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi on tehtävä lujasti töitä. Koulutuksella ja tiedotuksella on iso rooli ja samalla on pyrittävä etsimään uusia tapoja, joilla tavoitettaisiin etenkin nuorempi väestö, Outi Mäkelä sanoo tiedotteessaan.

Hän muistuttaa, että monet yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat siihen, koetaanko oma kotimaa puolustamisen arvoisena. Maanpuolustustahdossa tapahtuneet muutokset heijastelevat usein yhteiskunnallisia muutoksia ja yleistä ilmapiiriä.

– Esimerkiksi nuorisotyöttömyys vaikuttaa yhteiskuntaan kuulumisen tunteeseen ja sitä kautta siihen, miten nuoret suhtautuvat maan puolustamiseen. Tällaiset yhteiskunnalliset ongelmat on otettava tosissaan ja niihin on löydettävä ratkaisuja, sanoo Mäkelä.

– Maanpuolustustahdon väheneminen on huolestuttavaa ja tämä kehityssuunta tulisi voida pysäyttää. Suorat kontaktit veteraanisukupolveen alkavat nuorilla vähentyä, eikä maanpuolustuksen tärkeys enää korostu yhtä voimakkaasti, hän jatkaa.

Mäkelän mukaan maanpuolustushenkeä olisi mahdollista kohottaa esimerkiksi laajentamalla kutsunnat myös naisille.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt