Kokoomuksen Outi Mäkelä esittää oikeuskanslerinvirastolle vahvempaa roolia lainvalmistelussa

Kansanedustaja Outi Mäkelän (kok.) mukaan oikeuskanslerin roolia lainsäädännön valmistelussa pitäisi arvioida ja kehittää.

– Oikeuskansleri on luontaisesti lainsäädäntöä arvioiva taho, ja siksi olisikin luontevaa, että oikeuskanslerinvirasto osallistuisi nykyistä selkeämmin lainsäädännön valmisteluun lainvalmistelutyötä tukevan riippumattoman oikeuspalvelun tavoin. Oikeuskanslerin tulisi toimia rohkeammin lainsäädännön laadun turvaamiseksi, Outi Mäkelä arvioi.

Oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu sekä tehdä riippumatonta laillisuusvalvontaa, että toimia hallituksen oikeudellisena neuvonantajana.

Lainsäädännön laadun parantamiseksi on esitetty monia muitakin vaihtoehtoja, kuten uuden lainsäädäntöesityksiä arvioivan neuvoston perustamista.

– Lainvalmistelun laadusta esitetty kritiikki on syytä ottaa vakavasti, ja kaikkia tehtyjä ehdotuksia tulisi pohtia. Nykyisin ministeriö voi pyytää oikeuskanslerilta tulkinta-apua lainvalmistelussa, mutta kynnys tähän on korkea. Oikeuskanslerinviraston roolia tulisikin kehittää lainvalmistelutyötä tukevan, riippumattoman oikeuspalvelun suuntaan. Tällöin ministeriöt voisivat nykyistä helpommin turvautua sen apuun, Mäkelä sanoo.

Hänen mukaansa olisi syytä arvioida myös sitä, käyttääkö oikeuskansleri tehtäväänsä kuuluvaa valtaa lainsäädäntötyön arvioinnissa riittävästi jo nyt, ja ovatko oikeuskanslerin toimi ja viraston tehtävät resursoitu oikein.

– Nykyinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle tänä keväänä ja sikälikin on otollinen hetki oikeuskanslerinviraston ja oikeuskanslerin roolin arviointiin, Mäkelä toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt