Kokoomuksen Lepomäki: Paikallista sopimista ei pidä päästää työmarkkinapöytään

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen mielestä paikallinen sopiminen on kilpailukykyloikkaa keskeisempi toimi.

– On ihan selvää, että paikallista sopimista ei pidä päästää työmarkkinapöytään. Se on tärkein asia, mitä hallitus voi tällä kaudella saada aikaan. Meillä on keskeisenä tavoitteena työllisyysasteen merkittävä nostaminen 72 prosenttiin ja on täysin epärealistista, että siihen päästään, jos edetään siten kuin tähänkin asti, että paikallinen sopiminen jää työehtosopimusten varaan, Elina Lepomäki sanoo Verkkouutisille.

Lepomäki pelkää, että vaikka paikallisen sopimisen alaa saataisiin jonkin verran työehtosopimuksilla laajennettuakin, ei ole mitään takeita, että laaja soveltamisala pysyisi tesseissä.

Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan ”tavoitteena on, että yrityksissä kyetään nykyistä laajemmin paikallisesti sopimaan kilpailukyvyn parantamisesta, työllisyyden vahvistamisesta ja työsuhteen ehdoista kuten palkoista, työajoista, työsuhteen purkamisen edellytyksistä, työaikapankin käytöstä, sairauspoissaolojen vähentämisestä sekä työhyvinvointiin vaikuttavista kysymyksistä”. Hallitus nimitti viime vuonna kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan lainsäädäntömuutoksia, joilla mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen laajennettaisiin.

Palkansaajajärjestöt ovat halunneet, että paikallisen sopimisen edistäminen tehtäisiin työehtosopimusten kautta, eikä lainsäädännöllä. Lisäksi SAK on asettanut ehdoksi yhteiskuntasopimukselle, että neuvottelupöydässä sovitaan myös paikallisesta sopimisesta.

Elina Lepomäki korostaa, että globaali kilpailu ja yhteisvaluutta edellyttävät joustavuutta työmarkkinoille.

– On selvää, että jos elämme kiinteän valuuttakurssin oloissa, palkanmuodostus pitää saada paikalliselle tasolle, koska silloin työn hinta ja muut työehdot voivat sopeutua paikallisen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Muuten työpaikkoja jää syntymättä.

Lepomäki toteaa, että hänellä on täysi luottamus siihen, että pääministeri Juha Sipilä kykenee ratkaisemaan kysymyksen Suomen hyväksi. Se edellyttää, että järjestäytyneillä ja järjestäytymättömillä työnantajilla ja työntekijöillä pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet sopia paikallisesti työehdoista.

– Jos miettii, mikä estää tällä hetkellä nuorten, maahanmuuttajien ja erityisryhmien työllistymisen, se on nimenomaan se, että ei ole mahdollisuutta paikallisesti sopia palkoista ja kaikkea mitä siihen liittyy, työaikaan ja palkankorotuksiin, Lepomäki sanoo.

Kommentit