Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Kokoomuksen Kalle Jokinen: Tämä hallitus ei ole kädet tulevien sukupolvien taskuissa

Kaikki hallituksen tätä vaalikautta koskevat taloustavoitteet ovat kokoomuksen ryhmäjohtajan mukaan toteutumassa.

– Viime vuonna tässä vastaavassa keskustelussa oppositio julisti, että hallitus ei tulisi saavuttamaan talouspolitiikan tavoitteitaan. Hyvät oppositioryhmät, te olitte väärässä, ryhmäpuheenjohtaja Kalle Jokinen huomautti kokoomuksen ryhmäpuheessa valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2019-2022 tiistaina eduskunnassa.

Kokoomusryhmyri totesi, että kaikki hallituksen tätä vaalikautta koskevat talouspoliittiset tavoitteet ovat toteutumassa.

– Talous ja työllisyys kasvavat, kunnianhimoisena pidetty 72 prosentin työllisyystavoite toteutuu ja työllisten määrä on kasvanut 90 000:llä. Tämä vahvistaa julkista taloutta ja hyvinvointipalveluidemme rahoitusta. Kaikkein konkreettisimmin vaikutukset tuntuvat työpaikan saaneiden työttömien perheiden arjessa.

Hänen mukaansa hallitus on yhtenä rintamana määrätietoisesti avittanut Suomen kasvu-uralle.

– Vastuullinen linja jatkui kehysriihessä, ja vasemmisto-opposition jakovarapopulismi jätettiin Kesärannan porttien ulkopuolelle. Tämä hallitus ei ole kädet tulevien sukupolvien tai ahkerien yrittäjien ja palkansaajien taskuissa. Tämä hallitus on tekijäporukkaa – tulokset puhuvat puolestaan, Jokinen sanoi.

Hän muistutti myös, että verojen kiristämisen sijaan hallitus on keventänyt erityisesti työn verotusta.

– Kokonaisveroaste on laskenut ja taloudellinen toimeliaisuus lisääntynyt. Hallitus on purkanut työtä ja yrittämistä haittaavia normeja ja huolehtinut Suomen kilpailukyvystä. Säästöjen rinnalla on tehty uudistuksia. Hallituksen tulevaisuuteen katsovaa tuloksellista ja vastuullista uudistuslinjaa on haukuttu opposition suunnalta kokoomuslaiseksi. Siitä vaan – tämä linja todistettavasti puree. Kymmenen miinusmerkkisen vuoden jälkeen julkinen talous on kääntymässä plussalle, Jokinen totesi.

Hänen mukaansa kohentuneen taloustilanteen suoma pieni liikkumavara käytettiin kehysriihessä täsmäpanostuksina työllistymisen edistämiseen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseen. Hallitus helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta 60 miljoonan euron toimenpidepaketilla.

– Aktiivimalli on aktivoinut työttömiä hakeutumaan aikaisempaa enemmän palveluiden piiriin. Siksi henkilöstöä lisätään työvoimapalveluihin ja aktiivisuusehtoa kerryttävien palveluiden listaa laajennetaan. Työllisyyttä parannetaan myös keventämällä yksilöperusteisen irtisanomisen kriteereitä pienten yritysten osalta, Jokinen jatkoi.

Tuloerot eivät ole kasvaneet

Kalle Jokisen mukaan opposition väitteet tuloerojen kasvamisesta perustuivat puutteellisille laskelmille, joissa ei oltu huomioitu käyttäytymisvaikutuksia.

– Tuoreen selvityksen mukaan hallituksen talouspolitiikka ei ole kuitenkaan kasvattanut tuloeroja, kun huomioidaan myös vaikutukset työnteon kannustimiin ja työllisyyteen.

Jokinen muistutti myös, että syrjäytymisvaarassa olevien tilannetta helpotetaan täsmätoimin.

– Ylivelkaantumista ehkäistään kulutusluottojen rajoituksilla ja talous- ja velkaneuvontaa lisätään. Varhaiskasvatuksen resursseja lisätään ja toisen asteen opiskelu turvataan opintotuen oppimateriaalilisällä. Yhdenkään nuoren koulunkäynti ei saa jäädä kiinni oppikirjakustannuksista.

Jokinen totesi hallituksen olevan oikealla tiellä, mutta lisätoimia tarvitaan yhä.

– Elämme nousukautta, mutta velkaannumme yhä. Muun muassa perhevapaat, perusturva ja paikallinen sopiminen kaipaavat pikaisesti ratkaisuja. Kokoomus on sitoutunut jatkamaan uudistustyötä, hän vakuutti.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt