Kalle Jokinen. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Kokoomuksen Kalle Jokinen: Ei edellytyksiä yhteistyölle vasemmistoliiton kanssa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan puolueilla on eri käsitys asioiden vastuullisesta hoidosta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen otti torstaina Twitterissä lyhyesti kantaa hallitustunnusteluihin.

– En näe edellytyksiä Kokoomuksen ja Vasemmistoliiton hallitusyhteistyölle. Käsitys isänmaan asioiden vastuullisesta hoitamisesta täysin erilainen, Jokinen linjasi.

Tviitin perusteella kokoomus ei siis ole valmis hallituskokoonpanoon, jonka osana vasemmistoliitto olisi.

Vasemmistoliitto linjasi vastauksissaan hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd.) kysymyksiin, että puolue osallistuu ainoastaan sellaiseen hallitukseen, joka ”tekee ihmisoikeusperustaista politiikkaa, pidättäytyy heikentämästä perusturvaa, purkaa aktiivimallin, toteuttaa terveyseroja kaventavan ja palveluketjujen yhteensovittamista parantavan sote-uudistuksen, asettaa ilmastopolitiikan raamit linjaan 1,5 asteen tavoitteen kanssa, pitää Suomen sotilasliittojen ulkopuolella sekä varmistaa työehtojen yleissitovuuden”.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan puolue tavoittelee paikkaa ”eriarvoisuutta vähentävässä punavihreässä hallituksessa”.

Korotuksia etuuksiin

Vasemmistoliiton vastauksissa Rinteelle linjataan runsaasti korotusesityksiä eri etuuksiin. Puolue muun muassa peruisi viime hallituskaudella tehdyt perusturvan indeksileikkaukset ja -jäädytykset sekä korottaisi esimerkiksi työmarkkinatukea, peruspäivärahaa, sairauspäivärahoja, vammaistukea ja opintorahaa. Työttömien niin kutsuttu aktiivimalli taas peruttaisiin

Samalla vasemmistoliitto tekisi toisesta asteesta maksuttoman, pidentäisi oppivelvollisuusikää 18 vuoteen ja ottaisi käyttöön koulutustakuun. Yksinhuoltajien lapsilisää korotettaisiin 50 eurolla. Vasemmistoliitto ulottaisi lapsilisät myös toimeentulotukea saaville.

Sosiaaliturvajärjestelmää uudistettaessa vasemmistoliitto haluaa syyperusteiset etuudet yhdistettäväksi yhdeksi perusturvaetuudeksi, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Perusturvaan tehtäisiin lisäksi tasokorotus.

Tiukka talouslinja

Kokoomus esitti puolestaan omissa vastauksissaan verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa keskituloisiin painottaen sekä julkisen talouden vahvistamista.

Erityisen tärkeänä puolue pitää hallituksen sitoutumista päätöksiin, joilla asiantuntija-arvioiden mukaan varmistetaan vähintään 75 prosentin työllisyysaste 15-64-vuotiaiden ikäryhmässä. Työllisyystavoitteen saavuttamista pitäisi tarkastella vuosittain ja lisätoimista sopia tarvittaessa. Julkiseen talouteen olisi myös kerättävä puskureita tulevien haasteiden varalta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo painotti ennen vappua, että tulevalla hallituksella on oltava yhteinen kuva taloudesta.

– Valtiovarainministeriön kansantalousosaston asiantuntijoiden avulla käydään läpi, missä Suomen talous ja Euroopan talous menevät. Kaiken perusta on, että meillä on yhteinen tilannekuva. Se ei ole poliittinen päätös, vaan talouden tila ja sen kehityksen suunta ovat faktoja, Orpo sanoi Iltalehdelle.

Puolueen kynnyskysymys on hänen mukaansa kiinni pitäminen puolueen talous-, työllisyys- ja veropolitiikan linjasta.

– Ohjelmamme on tiukan taloudenpidon ohjelma. Se tähtää kunnianhimoisesti työllisyyden kasvuun. Olen valmis käymään sen Rinteen kanssa läpi, koska olen aivan varma, että vastuullisen ohjelman kautta saamme Suomeen työllisyyttä, pysymään velkaantumisen kurissa ja rahoitettua hyvinvointipalvelut. Toivon, että tälle vastuulliselle linjalle olisi kysyntää, Petteri Orpo totesi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt