Koronan pelätään aiheuttavan merkittävää taloudellista tuhoa Suomessa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kokoomukselta kriisipaketti työpaikkojen pelastamiseksi

Puolue esittää toimia töiden ja yritystoiminnan turvaamiseksi.

Kokoomus on julkaissut joukon toimia tarkoituksena työpaikkojen ja suomalaisen yritystoiminnan turvaaminen. Puolue toteaa tiedottessaan kantavansa ”huolta epävarmuuden ja epätoivon keskellä elävistä yrittäjistä ja työntekijöistä, jotka pelkäävät akuutin toimeentulonsa ja työpaikkojensa puolesta”.

– Olemme lähettäneet nämä ehdotuksemme pääministeri Sanna Marinille, valtiovarainministeri Katri Kulmunille, elinkeinoministeri Mika Lintilälle ja työministeri Tuula Haataiselle. Kriisi on kansallinen ponnistus. Toivomme eduskunnan laajaa tukea kaikille toimille, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toteaa tiedotteessa.

– Kokoomus tukee hallituksen toimia koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja valmiuslain käyttöönottoa. Terveys on nyt etusijalla, mutta meidän on kannettava huolta myös työpaikkojen säilymisestä ja yritysten selviämisestä kriisin yli.

Kokoomus esittää kolmen kärjen kriisipakettia. Puolue ehdottaa keinoja palveluyritysten kysynnän tukemiseen ja ihmisten arjen helpottamiseen.

Yrityksille puolue esittää nopeita helpotuksia, joilla vältetään laajamittainen konkurssiaalto ja turvataan suomalaisten työpaikat. Lisäksi ehdotetaan parannuksia yrittäjän sosiaaliturvaan.
 
– Esitämme muun muassa työnantajamaksujen poistamista määräajaksi, erityisjärjestelyjä pienyrittäjien sosiaaliturvaan sekä kotiin toimitettavien kauppaostosten sisällyttämistä kotitalousvähennykseen, Mykkänen toteaa.
 
– Hallituksen julkaisemat toimet ovat hyvä alku, mutta ne eivät tuo riittävää ratkaisua yritysten akuuttiin hätään. Tarvitsemme nopeasti yrityksiin joustoja, joilla työpaikat saadaan turvattua kriisin yli. Tässä tilanteessa kaikilla yrityksillä on oltava yhdenmukainen oikeus sopia niistä paikallisista ratkaisuista, joilla päästään yhdessä kriisistä yli, kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki sanoo.

Kokoomuksen kolmen kärjen ehdotukset

1) Tuetaan palveluyritysten kysyntää ja helpotetaan ihmisten arkea

– Kaupassa tai apteekissa asiointi toisen puolesta on pikaisesti saatava kotitalousvähennyksen piiriin. Muutos voitaisiin tehdä nopeasti verottajan ohjeistusta muuttamalla.

– Kotiin taudilta suojautuvia ikäihmisiä on tuettava yli 70-vuotiaille suunnatulla palvelusetelillä, jolla on mahdollisuus hankkia kotiinkuljetuspalveluita esimerkiksi lääkkeille ja ruualle. Kunnat voisivat myöntää setelin niille ikäihmisille, joilla ei muuten ole edellytyksiä saada apua asiointiin.

– Kotitalousvähennyksen määrä on nopeasti kaksinkertaistettava kuluvalle vuodelle. Lisäksi yli 75-vuotiaiden kotipalveluiden kotitalousvähennys on nostettava 70 prosenttiin ja vähennyksen omavastuu poistettava. Lakimuutokset on käynnistettävä pikaisesti.

2) Yrityksille helpotuksia, joilla vältetään konkurssit ja turvataan työpaikat

– Työntekijöistä kiinni pitävien yritysten työnantajamaksut poistetaan kolmen kuukauden määräajaksi.

– Lomautustilanteissa poistetaan työntekijän viiden päivän omavastuuaika, jolloin työttömyysetuuden saisi täysimääräisenä heti lomautuksen jälkeen.

– Lomautuksiin liittyvät ilmoitusajat on lyhennettävä välittömästi 14 päivästä 3 päivään. Määräaikaisen työntekijän lomauttamisen tulee olla mahdollista poikkeuksellisen taloudellisen kriisin perusteella.

– Valtion tulee korvata yritysten kohtaamat sairauskulut ensimmäisestä päivästä alkaen määräaikaisesti. Sairauspäivärahan omavastuuaika on myös poistettava.

– Työehtosopimusten tarjoamat paikallisen sopimisen mahdollisuudet on laajennettava koskemaan myös yleissitovaa kenttää. Lisätään väljyyttä paikallisen sopimisen ehtoihin kaikille yrityksille. Tämä voidaan tehdä yksinkertaisesti poistamalla työlainsäädännöstä paikallisen sopimisen kiellot.

– Sellaiset palvelut, joita valtio nyt suosittelee olemaan käyttämättä, tulisi ensisijaisesti valtion velvoittavalla päätöksellä sulkea, koska se selkeyttää joka tapauksessa asiakkaansa menettävien yritysten asemaa esimerkiksi vakuutusten suhteen.

– Hallituksen on selvitettävä pikaisesti vastaavia suoria pk-yritysten hätärahoituskeinoja, joita on otettu käyttöön esimerkiksi Saksassa.

3) Parannuksia yrittäjän sosiaaliturvaan

– Pienyrittäjän pääsy perusturvan piiriin on turvattava ilman tarvetta luopua yritystoiminnasta. Moni yritys kohtaa liiketoiminnan totaalisen, mutta väliaikaisen supistumisen. Tässä poikkeustilanteessa monen päätoimisen yrittäjän tilanne muistuttaa sivutoimisen yrittäjän tilannetta. Sivutoimisella yrittäjällä on oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen, joten olisi selvitettävä voitaisiinko TE-toimistojen nopealla tulkintamuutoksella laajentaa vastaava oikeus tässä poikkeustilanteessa myös päätoimiselle pienyrittäjille väliaikaisesti.

– Toiminimiyrittäjälle annetaan mahdollisuus vähentää sairaan lapsen hoitajan palkka verotuksessa. Vastaava on jo mahdollista yhtiömuotoisen yrityksen yrittäjälle.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt