Anna-Kaisa Ikonen. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Kokoomukselta aloite peruspalveluiden turvaamiseksi

Aloitteessa on esitetty toimia, joilla kuntien voimavarat saadaan täysimääräisesti käyttöön koronan vastaiseen taisteluun.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen on jättänyt toimenpidealoitteen, jossa hallitukselle esitetään pelastusohjelman laatimista kunnille koronakriisistä selviämisen tueksi.

Toimenpidealoitteen ovat allekirjoittaneet kokoomuksen kansanedustajat Elina Lepomäki, Sanni Grahn-Laasonen, Mia Laiho, Ville Kaunisto, Sinuhe Wallinheimo, Mari-Leena Talvitie, Pihla Keto-Huovinen, Markku Eestilä, Timo Heinonen ja Pauli Kiuru.

– Epidemian aiheuttamista kriiseistä niin terveydellinen, taloudellinen kuin sosiaalinenkin kriisi ratkaistaan merkittäviltä osin kunnissa. Niillä on välineitä auttaa ihmisiä ja yrityksiä arjessa, jotta 90-luvun karmeat kokemukset voidaan välttää, Ikonen sanoo.

Kuntien taloustilanne on ollut historiallisen synkällä tolalla jo pitkään ja Kuntaliitto on arvioinut, että menojen kasvu ja tulojen romahdus koronakriisin seurauksena heikentävät kuntataloutta entisestään vähintään 1,5 miljardia euroa.

Hallitus on esittänyt runsaan 500 miljoonan verotulokompensaatiota kunnille. Ikonen pitää esitystä hetkellisenä hätäapuna, joka ei tule helpottamaan kipuilevia kuntia jo valmiiksi vaikeassa taloustilanteessa.

– Tämä ei yksinkertaisesti ole riittävä apu, varsinkaan, kun se aiotaan ensi vuonna imuroida takaisin. Hallituksen esittämä helpotus ei kata likimainkaan edes sitä aukkoa, minkä korona kuntien talouteen repäisee. Odotan, että hallitus tuo tämän viikon kehysriihessään päätöksille riittävän vaikuttavan toimien kokonaisuuden kunnille. Näitä ideoita saa käyttää, Ikonen toteaa.

Toimenpidealoitteessa esitetyt toimet:

1. Kuntien taloutta ja toimintaedellytyksiä vahvistamaan tarvitaan kuntamiljardi, joka tulee kohdistaa sekä kasvaneiden terveydenhuollon menojen ja menetettyjen tulojen kompensointiin että uudelleenrakennuksen tukeen.

2. Kuntien varautumisen tukemista ja ohjeistusta on vahvistettava. Nyt ohjeistus on ollut vaihtelevaa ja varustautumistaso esimerkiksi terveydenhuollon suojavarusteissa on monin paikoin puutteellinen.

3. Kuntien roolia yritysten auttamisessa on kasvatettava. Kunnat voivat helpottaa yritysten tilannetta mm. yritysneuvonnalla ja tuella, vuokrajärjestelyin ja aikaistamalla hankintoja.

4. 1990-luvun laman virheet on vältettävä panostamalla ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä perhetyöhön, lastensuojeluun sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön.

5. Koulutuksessa kunnille on annettava eväät kouluun paluun jälkeiseen aikaan, joka sisältään sekä erityisen oppimisen tuen paketin lähiopetukseen palattaessa että hyödyntää nyt saadut kokemukset digitalisaatio hyödyistä.

6. Kansallinen infrastruktuuristrategia on otettava osaksi kriisin jälkeistä kuntien uudelleenrakentamista. Vauhdittamalla keskeisiä liikenneinvestointeja voidaan tukea maamme nousua ja työllisyyttä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt