”Kohtalokkain naiivius on, kun kuvittelemme tietävämme mikä on pakolaisille hyväksi”

SDP:n kansanedustaja Ilkka Kantola varoittaa naiivista ajattelusta.

Ilkka Kantola muistuttaa Uuden Suomen blogissaan Ruotsin turvallisuuspoliisin katsovan, että suurin uhka Ruotsiin tulee ISIS-järjestön taholta.

”Isis on epäilemättä uhka, myös Suomelle. Me osallistumme sen vihollisten sotilaalliseen kouluttamiseen ja sillä tavalla olemme osapuolena konfliktissa. Naiivia olisi ajatella, että Isis ei olisi tästä selvillä”, Kantola kirjoittaa.

Kantola toteaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön muistuttaneen uudenvuoden puheessaan siitä, että joillakin Suomeen pyrkijöillä on ”pahat mielessä” ja että tämä pitää tiedostaa kun uhka-arvioita tehdään.

”Vaarallista naiiviutta on ollut ennenkin, ja siitä on hyvä varoitella. Jo ennen suurta maahantulijoiden määrää on keskellämme liikkunut kantasuomalaisia, joilla on pahat mielessä. Satunnaisesti valitulla yksilöllä voi olla valmius pahan tekemiseen ihan hänen taustastaan riippumatta. Siksi me olemme sitä enemmän varuillamme, mitä vieraampia ihmisiä keskellämme elää. Vanhemmat ovat aina varoitelleet tyttäriään ja poikiaan naiiviuden vaaroista”, Ilkka Kantola toteaa.

Kantolan mukaan muutto maaseudun kylistä kaupunkeihin on merkinnyt sitä, että ”ovi laitetaan lukkoon ja eikä avaimia jätetä auton virtalukkoon ja polkupyörät ankkuroidaan kettingeillä mihin milloinkin pahantahtoisen varkaan varalta”.

”Kokemus on osoittanut, että pitkällä aikajänteellä niin on parasta tehdä. Pahat mielessä liikkuva tuntematon saadaan pidettyä aisoissa vain siten, että hänen muodostamansa uhka otetaan vakavasti”, hän toteaa.

Maaseudun pikkukylien elämänmuoto ei Ilkka Kantolan mukaan perustunut naiiviuteen vaan ajan kuluessa kertyneeseen elämänkokemukseen.

”Naiivia olisi toteuttaa tätä elämänmuotoa kaupungissa, jossa kokemus osoittaa, että uhka-arviot on tehtävä toiselta pohjalta”, Kantola kirjoittaa.

Hänen mukaansa kaikkein kohtalokkain naiivius liittyy kuitenkin siihen, miten helposti kuvitellaan, että tiedetään, mikä on pakolaisille hyväksi.

Hänen mukaansa pakolaisten kohtaloista järkyttymisessä ei sen sijaan ole mitään naiivia.

”Naiivia on uskoa, ettei yhteiskunnan henkisellä ilmapiirillä ole vaikutusta ihmisten elämään ja kuolemaan. Maassa maan tavalla tarkoittaa sitä, ettei Suomessa ihmisiä lain ja oikeuksien suhteen jaeta eri luokkiin heidän taustansa perusteella”, Kantola toteaa.

Kantolan mukaan alue, josta pakolaiset nyt tulevat, omaa toisenlaiset maan tavat.

”Siellä ihmisiä tapetaan ja heidän kotinsa tuhotaan heidän taustansa takia. Siellä henkinen ilmapiiri on kansakuntaa jakava ja pirstova. Meillä on syytä torjua pirstoutumiseen johtavat henkiset virtaukset.”

Tällainen pirstoutuminen lähtee Kantolan mukaan peloista.

”Poliisilla ja muilla viranomaisilla sekä tiedotusvälineillä on vastuu totuudenmukaisen tiedon välittämisestä yleisölle tilanteessa, jossa osa peloista kasvaa tarkoituksellisesti tai vahingossa levinneistä vääristä tiedoista”, Kantola kirjoittaa.

Kommentit