Suomessa yli 93 prosenttia yrityksistä on alle 10 henkilön mikroyrityksiä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

”Kohta yrittäjäkin voi sairastaa”

Suomen Yrittäjien mukaan erityisesti yksinyrittäjien tilanne paranee, jos hallituksen muutosesitys yrittäjän sairauspäivärahaan menee läpi.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta niin, että yrittäjien sairauspäivärahan omavastuu lyhenee neljästä päivästä yhteen päivään. Suomen Yrittäjät tervehtii uudistusta tiedotteessaan tyytyväisenä todeten, että kohta yrittäjäkin voi sairastaa.

Suomen Yrittäjien mukaan lähes 70 prosenttia sairaslomaa pitäneistä järjestön jäsenistä ei ole hakenut sairauden ajalta sairauspäivärahaa. Suurimpana syynä tähän oli järjesttön tekemän kyselyn peursteella sairausloman alle neljän päivän kesto, eli oikeutta etuuteen ei ehtinyt syntyä.

– Omavastuun lyhentäminen on siis tärkeä muutos ja auttaa erityisesti yksinyrittäjiä. Muutoksen jälkeen yhä useampi yrittäjä voi jäädä sairastamaan ja saada siltä ajalta päivärahaa, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suomen Yrittäjät teki asiasta aloitteen sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 2015 lopussa.

Yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentäminen on tarkoitus rahoittaa nostamalla yrittäjien sairasvakuutusmaksua. Suomen Yrittäjien mukaan korotus näkyisi keskimääräisellä 23 000 euron YEL-työtulolla ensi vuonna yrittäjän kukkarossa reilun kolmen euron lisämenona kuukaudessa. Päivärahaa sairauden ajalta samalla työtulolla saa noin 54 euroa päivässä.

Lakiesitys siirtyy seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt