Koronakevään aikana suomalaisten alkoholin käyttö on vähentynyt. LEHTIKUVA / PETRA PIITULAINEN

Kohensiko pandemia terveyttä? Alkoholin kulutus vähentynyt

Suomalaiset ovat onnistuneet pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan.

Koronakevään aikana suomalaisten alkoholin käyttö on vähentynyt ja ulkoilu sekä uni lisääntyneet, toteaa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn ekonomisti Sanna Kurronen.

– Vaikka epidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat vaikeuttaneet monen perheen arkea ja vaikuttaneet toimeentuloon, työikäisten keskuudessa psyykkinen kuormittuneisuus on jopa hieman laskenut. Voiko olla niin, että pandemia kohentaa kansakunnan terveyttä, Kurronen pohtii blogissaan.

Koronakevään aikana suomalaiset ovat lisänneet ostoksiaan Alkossa noin 20 prosenttia.

– Kuulostaa pahalta, mutta itse asiassa alkoholin kulutus on todennäköisesti vähentynyt selvästi, Kurronen arvioi.

Päivittäistavarakaupan tiedot toukokuulta puuttuvat vielä, mutta huhtikuussa alkoholin myynti kasvoi alle viisi prosenttia. Alkon ja vähittäiskaupan myymä osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on noin 70 prosenttia, ja 100-prosenttiseksi alkoholiksi muutettuna sen myynnin kasvu oli huhtikuussa noin 13 prosenttia.

– Koska muu kulutus, eli pääosin matkustajatuonti ja ravintolassa kulutettu alkoholi romahtivat lähes olemattomiin huhti-toukokuussa, vähittäismyynnin lisäys ei riitä korvaamaan muun kulutuksen pudotusta. Kokonaisuudessaan alkoholin kulutus on näiden lukujen perusteella vähentynyt koronakeväänä yli 15 prosenttia.

Psyykkinen kuormitus ei ole kasvanut

Koronaviruksesta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista huolimatta työikäisten psyykkinen kuormittuneisuus ei näytä lisääntyneen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on selvittänyt suomalaisten työikäisten kokemaa psyykkistä kuormittuneisuutta.

Kurrosen mukaan moneen muuhun selvitykseen verrattuna THL:n kyselytutkimus antaa luotettavaa tietoa, sillä se on tehty satunnaisotannalla, ja vastaava kysely on tehty viimeksi kaksi vuotta sitten. Siksi myös tulosten vertailu koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan on mahdollista.

Joka kymmenes työikäinen on kokenut koronakevään aikana merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta, kun osuus kaksi vuotta sitten oli kaksitoista prosenttia.

– Vaikka kuormitusta kokeneiden työikäisten osuus voi olla jopa hieman laskenut, korona-aika on voinut rasittaa suhteessa enemmän ikäihmisiä ja lapsia, Kurronen muistuttaa.

Huolimatta siitä, että ikäihmiset ovat koronaviruksen riskiryhmää, EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan yli 65-vuotiaat kokivat ikäryhmistä vähiten ahdistusta ja pelkoa koronaviruksesta. Myös koululaisten kokemukset etäopetuksesta olivat Turun yliopiston kyselyn mukaan pääosin positiivisia.

Huolena ongelmien kasaantuminen

Ihmiset ovat Googlen liikkumistietojen mukaan liikkuneet selvästi normaalia enemmän puistoissa ja ulkoilualueilla. Polarin keräämän aineiston perusteella suomalaiset ovat lisänneet liikunnan ja ulkoilun lisäksi myös unta. Myös Helsingin Sanomien kyselyssä suomalaiset kertoivat unen määrän lisääntyneen korona-aikana.

– Vaikka nämä otokset eivät ole kaikkia suomalaisia edustavia, nukkumiseen ja ulkoiluun käytetyn ajan lisääntyminen on ohjattujen harrastusten ja työmatkoihin käytetyn ajan vähentyessä odotettu tulos, Kurronen toteaa.

– Vaikka koko maan tasolla korona-aika näyttää monella mittarilla jopa kohentaneen suomalaisten elintapoja, keskimääräiset luvut eivät kerro mitään jakaumasta. On mahdollista, että ongelmat ovat kasautuneet tietylle joukolle ihmisiä samalla, kun enemmistö on pärjännyt sulkutoimien aikana hyvin.

Kurrosen mukaan on liian yksioikoista väittää, että pandemialla olisi ollut suomalaisten terveyttä kohentava vaikutus, kun pandemia kuitenkin itsessään on aiheuttanut vakavia sairastumisia ja ennenaikaisia kuolemia. Sen lisäksi vaarana on, että ongelmat kasautuvat entisestään ja tulevat esiin viiveellä.

– Parhaimmillaan kuitenkin pandemia saattaa herätellä monia kiinnittämään huomiota elintapoihin: alkoholin kulutukseen, liikkumiseen ja uneen. Tällä voi olla merkittävä suomalaisten terveyttä kohentava vaikutus, mikäli edes osa paremmista elintavoista jatkuu myös pandemian jälkeen

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt