Hanasaaren hiilivoimalan hiilikasa Helsingissä. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Kivihiili kielletään 2029 – ”kotimainen biopolttoaine ei riitä kaikille”

Energiayhtiön mukaan kivihilestä luopumisen aikataulu ei mahdollista uusien teknologioiden huomioimista.

Hallitus esittää, että kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään toukokuun alussa vuonna 2029. Kieltoon tähtäävä esitys lähetettiin torstaina eduskuntaan. Samalla annettiin myös esitys, jolla edistetään biopolttoaineiden käyttöä.

– Hallituksen tänään antamat lakiehdotukset tähtäävät kaikki samaan maaliin – entistä määrätietoisempaan ja nopeampaan toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kivihiilen osalta haluamme olla sen käytöstä luopuvien maiden etujoukossa, koska se on merkittävä ilmastoteko myös meillä ja olemme olleet perustamassa kansainvälistä Irti Hiilestä -allianssia, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) tiedotteessa.

Kivihiilikielto liittyy vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon. Suomi on tarkoitus luopua vähitellen fossiilisten polttoaineiden käytöstä energian tuotannossa ja siirtyä kohti päästötöntä energiajärjestelmää. Ensimmäisenä fossiilisista energialähteistä lopetettaisiin hiilen energiakäyttö.

Kielto aiheuttaisi työ- ja elinkeinoministeriön mukaan eniten kustannusvaikutuksia Helsingin ja Vaasan kaukolämpöverkoissa. Muut kivihiiltä pääpolttoaineena käyttävät energiantuotantolaitokset arvioidaan korvattavan muulla tuotannolla jo ennen vuotta 2030. Monipolttoainevoimaloissa siirrytään käyttämään muita polttoaineita kuin hiiltä.

Ennenaikaisesta laitteistojen käytöstä poistamisesta aiheutuvien kustannusten suuruus on ministeriön mukaan noin 38 miljoonaa ja korvausinvestointien lisäkustannusten suuruus noin 14–23 miljoonaa euroa. Valtiolle ei perustuslain nojalla muodostuisi korvausvelvollisuutta, mutta ministeriön mukaan asiaa mahdollisesti arvioidaan vielä perustuslakivaliokunnassa.

Helen: Tässä aikataulussa ei ole mahdollista huomioida uusia teknologioita

Helsingin energiayhtiö Helenin mukaan tällä hetkellä nopein tapa korvata kivihiiltä isossa mittakaavassa on biomassan käyttö. Yhtiön kuitenkin muistuttaa, että kivihiilen kieltäminen lisää biopolttoaineiden tarvetta Suomessa. Kotimaista biopolttoainetta ei yhtiön mukaan riitä kaikille.

– Investointipäätökset kivihiilen korvaamiseksi on mukaan tehtävä kahden–kolmen vuoden sisällä, erityisesti jos kyseessä on laitospaikka, jolla ei ole aiemmin ollut energiantuotantoa. Tässä aikataulussa ei ole mahdollista huomioida uusia kehittyviä teknologioita, arvioi yksikön päällikkö Janne Rauhamäki Helenistä tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että uusien energiantuotantoon sopivien tonttien saatavuus sekä uusien laitosten lupamenettelyt ovat pääkaupungissa aikaa vieviä prosesseja. Tällä hetkellä uusien hankkeiden läpimenoaika voi olla jopa 10 vuotta.

Helen kertoo investoivansa lähivuosien aikana puoli miljardia euroa vähäpäästöiseen tuotantoon.

Biopolttoaineita koskeva jakeluvelvoite kiristyisi

Hallitus antoi torstaina myös jakeluvelvoitteita koskevat lakiehdotukset. Biopolttoaineita koskeva jakeluvelvoite kiristyisi tasaisesti 2020-luvulla.

Liikenteessä käytettävien biopolttoaineiden jakeluvelvoite kasvaisi vuodesta 2021 lähtien 18 prosentista 30 prosenttiin vuonna 2029. Kehittyneiden biopolttoaineiden lisävelvoitetta tiukennettaisiin vuodesta 2021 alkaen niin, että se olisi 10 prosenttiyksikköä vuonna 2030.

Kevyen polttoöljyn jakelijoille säädettäisiin uusi velvoite, jonka mukaan lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä olisi osa korvattava vuodesta 2021 alkaen biopolttoöljyllä. Velvoite kasvaisi vähitellen kolmesta prosentista 10 prosenttiin vuonna 2028.

Biopolttoaineita ja biopolttoöljyä koskevat velvoitteet liittyvät vuoteen 2030 tähtäävien kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toimeenpanoon.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt