Kirkko saa valtiolta 100 miljoonaa euroa uutta rahaa – tässä syy

Huolimatta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinonalaan kohdistuvista säästöistä, ministeriön budjetti ei juuri pienene.

Syy tähän löytyy uudesta budjettikohdasta ”Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan”, jolle on budjetoitu ensi vuodelle 114 miljoonaa euroa.

Kyse on evankelis-luterilaisen kirkon rahoituksen uudistuksesta. Seurakuntien oikeus yhteisöveron tuottoon poistuu ensi vuonna. Yritykset eivät siis enää joudu kustantamaan kirkon menoja, mutta sen sijaan jatkossa myös kirkkoon kuulumattomien veronmaksajien kannettavaksi tulee osa kirkon menoista.

Valtionavustusta kirkolle perustellaan sillä, että kirkko huolehtii lakisääteisistä tehtävistä, jotka liittyvät hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon.

Valtionavustus evankelis-luterilaiselle kirkolle on pysyvä meno ja kasvaa vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt