Kimmo Sasi pitää perustuslakivaliokunnan sote-perusteluja omituisina

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana vuosina 2003–2011 toimineen Kimmo Sasin mielestä terveyskeskusten yhtiöittäminen ei ole perustuslakikysymys, vaan poliittisen vastuun kysymys.

Entinen kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Kimmo Sasi (kok.) kirjoittaa Suomen Kuvalehden puheenvuoro-kirjoituksessaan, että perustuslakivaliokunnan sote-laeista antamat omituiset perustelut kaipaavat keskustelua.

– Valiokunta toteaa, että hallituksen esitys ei turvaa ”yhdenvertaisella tavalla oikeutta riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin”. Tämä johtuu siitä, että ”maakunta ei saa itse tuottaa suoran valinnan palveluja”, Sasi kertaa.

– Valiokunta perustelee kantaansa sillä, että ”maakunnan kannalta olisi yksinkertaisempaa turvata palvelut markkinapuutetilanteessa toissijaisesti, jos sillä ei olisi velvoitetta yhtiöittää omaa tuotantoa”.

Sasin mukaan kanta perustuu eräiden valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden näkemyksiin. Heistä Sasi mainitsee kolme professoria: Pauli Rautiaisen, Tuomas Ojasen ja Juha Lavapuron. Sasi kutsuu professorien lausunnoissaan esittämiä, ja siten perustuslakivaliokunnan lausuntoon vaikuttaneita, kantoja omituisiksi.

Sote-uudistuksessa tarkoituksena oli, että nykyiset terveyskeskukset yhtiöitetään, mutta yhtiöt jäävät kokonaan maakuntien omistukseen.

– Kysymys onkin lopulta siitä, pitääkö maakunnan voida harjoittaa terveyskeskustoimintaa viranomaishallinnon, liikelaitoksen tai yhtiön kautta. Nyt valiokunta katsoo, että velvoittaminen yhtiömuodon käyttöön on perustuslain vastaista. Tällaista kieltosäännöstähän ei löydy perustuslaista. Se on johdettu vain ajatuksesta, että yhtiömuodon edellyttäminen vaarantaa terveyspalveluiden saannin.

Sasi kirjoittaa lakiehdotuksessa olevan turvamekanismeja ja takeet sille, että aina löytyy sote-keskus, jossa asiakas saa asianmukaista palvelua. Sasin mielestä argumentti, jonka mukaan yhtiöittämisvelvollisuus estäisi palvelujen saannin, ei sen vuoksi ole kestävä.

– Arvostettu perustuslakiasiantuntija professori Mikael Hidén totesikin lausunnoissaan, että kysymys yhtiöittämispakosta ei ole lähtökohtaisesti perustuslakikysymys vaan tarkoituksenmukaisuus- ja lainsäätäjällä olevan poliittisen vastuun kysymys.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt