Kimmo Sasi: Oikeuskansleri Jaakko Jonkka puolustautui, koska häntä on syytetty pehmeäksi

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan entisen puheenjohtajan mukaan oikeuskanslerikohussa ei tullut esiin mitään uutta.

– Kyseessä ei ole mikään uusi asia, kun puhutaan lainsäädännön tasosta. Vuosikymmenten aikana on puhuttu tästä ja valmistelun heikkoudesta, Kimmo Sasi sanoo Verkkouutisille.

Sasi on varatuomari ja pitkäaikainen kokoomuksen kansanedustaja (1983–2015). Hän on toiminut eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana.

Sasin mukaan perustuslailliset ongelmat lainvalmistelutyössä ovat korostuneet edellisen ja myös nykyisen hallituksen kaudella. Hänestä se johtuu osittain siitä, että lainsäädäntöä on tehty aiempaa enemmän ja kovemmalla kiireellä. Taustalla on myös muutos perustuslakivaliokunnan toiminnassa.

– Perustuslakivaliokunnan tulkinnat ovat tiukentuneet ja ovat myös ehkä enemmän arvaamattomia kuin aikaisemmin, Sasi pohtii.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on aiheuttanut kohua Helsingin Sanomille antamillaan kommenteilla.

Jonkka kritisoi haastattelussa hallituksen lainvalmistelutyötä. Hän sanoi muun muassa tulleensa sivuutetuksi joidenkin hallituksen lakiesitysten käsittelyistä. Oikeuskanslerin mukaan hallituksen esityksissä on ollut ajoittain ”suuriakin perustuslaillisia ongelmia”.

Kimmo Sasin mielestä Jonkan kommenttien kohdalla on muistettava, että oikeuskansleria on syytetty siitä, että hän on lausunnoissaan liian pehmeä.

– Jonkka tietysti tässä puolustautuu.

Sasin mukaan Helsingin Sanomien jutussa on pyritty tulkitsemaan Jonkan lausuntoja ”kärjistävästi ja hallitusta syyttävästi” ja eri tavalla, kuin Jonkka on itse alun perin ajatellut.

Oikeuskansleri on sittemmin kommentoinut kohua Ylelle. Hänen mukaansa kyse on todellisuudessa pitkään jatkuneesta tilanteesta, johon ei liity mitään ”ajankohtaista dramatiikkaa”.

– Kohu on lähtenyt elämään omaa elämäänsä, enkä näe sillä enää yhteyttä haastattelussa esittämääni, hän totesi.

Helsingin Sanomat on mitä ilmeisimmin tehnyt asian, jolla se pyrkii syyttämään hallitusta ja Jonkka on todennut, että kysymys on useampien vuosien aikaisesta ongelmasta, Kimmo Sasi sanoo.

Nykyisen hallituksen aikana ei ole hänen mukaansa tapahtunut mitään dramaattista muutosta.

Sasin mukaan perustuslakivaliokunnan toiminnassa olisi parantamisen varaa. Hänestä valiokunnan tulisi avata lausuntojensa perusteluja nykyistä enemmän.

– Tällöin perustuslakivaliokunnan lausunnoista olisi helpommin tehtävissä jo ennakoivasti johtopäätöksiä siitä, millaisia esityksiä voidaan antaa.

Kimmo Sasi ei lämpene perussuomalaisten puheenjohtajan, ulkoministeri Timo Soinin ehdotukselle perustuslakituomioistuimesta.

– Se, että asioita todetaan muutama vuosi sen jälkeen, kun lainsäädäntö on tehty, ei minusta ole ollenkaan hyvä ratkaisu. Ennakkovalvonta on parempi.

Sasin mukaan tuomioistuin, jolle hallitus voisi lähettää esityksiä jo etukäteen, voisi kuitenkin toimia.

Hänen mielestään nykyinen järjestelmä, jossa korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus voivat puuttua perustuslain kanssa ristiriidassa oleviin säädöksiin, on toimiva.

– Tosin sitä kynnystä, millä ne voivat todeta jonkin lain perustuslain vastaiseksi voisi ehkä alentaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt