Siivooja työssään toimistossa. LEHTIKUVA / TROND H. TROSDAHL

Kiinteistöala: Hallituksen toimet riittämättömät

Nyt tarvitaan yritysten mielestä suoraa rahallista tukea, ei lainarahaa ja maksulykkäyksiä.

Kiinteistötyönantajat ry:n mukaan sen jäsenyritysten viesti päättäjille on, että nyt tarvitaan suoraa rahallista tukea, ei lainarahaa ja maksulykkäyksiä.

Järjestön jäsenkyselyssä yli puolet vastaajista kokee, että maan hallituksen tähänastiset toimet auttavat yrityksiä vain vähän tai ei ollenkaan.

– Suoraa tukea voitaisiin myöntää esimerkiksi suhteessa todennettuun liikevaihdon pienenemiseen tai lomautettujen määrään. Työnantajamaksuihin sekä arvonlisäverojen ja ennakkoverojen maksamiseen tarvitaan maksuhelpotuksia, ei lykkäyksiä, ehdottaa Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

Hön painottaa, että Business Finlandin ja ELY-keskusten avustuksista ei tässä tilanteessa ole suurimmalle osalle kiinteistöalan yrityksistä riittävää hyötyä.

Kyselyn mukaan 43 prosenttia vastaajista arvioi, että koronavirustilanne heikentää yrityksen toimintakykyä ja taloudellista tilannetta erittäin tai melko paljon. Yli 50 prosenttia arvioi, että tilanne heikkenee ainakin jonkin verran. Vajaa 10 prosenttia arvioi yrityksen olevan vaarassa ajautua konkurssiin.

Noin viidennes kyselyyn vastannaista yrityksistä on jo joutunut lomauttamaan henkilöstöään ja 24 prosenttia vastaajista arvioi lomautusten olevan edessä lähiviikkoina. Myös irtisanomisten arvioidaan toteutuvan lähiaikoina noin 15 prosentissa yrityksistä.

Kiinteistötyönantajat ry:n mukaan iso osa kiinteistöpalveluyritysten asiakaskohteista on koronan takia suljettu. Esimerkiksi matkailu- ja ravintolapalvelualan kohteiden sulkeminen on vaikuttanut suoraan siivouspalveluiden kysyntään. Samoin kotisiivousta tarjoavat yritykset ovat raportoineet äkillisestä kysynnän romahtamisesta.

Samaan aikaan tarve tehostetulle siivoukselle ja desinfiointipalveluille monissa yleisissä tiloissa on kasvanut. Myös asuinkiinteistöjen siivouksen ja kiinteistön hoitopalveluiden on toimittava normaalisti koronatilanteesta huolimatta.

– Alan vastauksista heijastuu tilanteen luoma epävarmuus ja kahtiajakoisuus. Palveluiden kysyntä on toisaalla laskenut, toisaalla lisääntynyt. Suhdannevaihtelut näkyvät kiinteistöpalveluiden kysynnässä yleensä viiveellä, joten todennäköisesti alan tilanne on kehittymässä huonompaan suuntaan, toteaa Gramén.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt