Kyyttösonneja pihattonavetassa luomulihatilalla Raaseporissa 2010. LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI

Kiinnostus luomutuotantoon hieman hiipunut

Pro Luomu ry:n mukaan tukipolitiikasta ja luomusäännösten muutoksista on epävarmuutta.

Luomutuotannon kehitysnäkymät ovat maatiloille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan hyvät, kertoo Pro Luomu ry.

Maa- ja metsätalousministeriön tilaaman tutkimuksen mukaan kaikista tavanomaisista tiloista 11 prosenttia voisi olla kiinnostunut siirtymään luomutuotantoon vuoteen 2027 mennessä.

Kiinnostus on kuitenkin hiipunut hieman kahdessa vuodessa. Pro Luomu mukaan tähän on todennäköisesti vaikuttanut epävarmuus tulevan ohjelmakauden ehdoista ja tukipolitiikasta sekä luomusäädösten tulevista muutoksista.

Luomutuotanto kiinnostaa etenkin hyvän kannattavuuden ja tukien sekä ekologisen tuotantotavan vuoksi. Sekä kasvinviljely- että kotieläintiloilla yhdeksi tärkeimmistä syistä nousi se, että luomutuotannossa ei käytetä keinolannoitteita tai kemiallisia torjunta-aineita. Suurimmiksi esteiksi luomuun siirtymiselle koettiin rikkakasviongelmat ja byrokratia.

Eniten suosiotaan kasvattavat luomumaidon ja luomukananmunien tuotanto, kasvintuotannossa luomukauran viljely lisääntyy edelleen

Luomutuottajien kuva oman tilan nykyisestä ja tulevasta kannattavuudesta on edelleen tavanomaisia tiloja positiivisempi. Luomutilat ovat myös yrittäjähenkisempiä, ja varsinkin luomukotieläintiloilla on selkeämpi tavoite maatilan toiminnalle tavanomaiseen viljelyyn nähden.

Luomutilat ovat jo nyt keskimääräistä suurempia, ja vuoteen 2027 mennessä luomutilojen keskimääräinen peltopinta-ala kasvaa 70 hehtaariin. Uusinvestointeja luomutilat suunnittelevat lähivuosina tekevänsä tavanomaisia tiloja enemmän.

Luomuun siirtyneistä maatiloista suurin osa aikoo pysyä luomussa myös tulevaisuudessa.

Tutkimuksesta tehdyn ennusteen mukaan luomuviljellyn peltoalan osuus koko maan peltoalasta nousee vuoteen 2022 mennessä 15 prosenttiin ja vuoteen 2027 mennessä 17 prosenttiin. Tällä hetkellä osuus on noin 13,5 prosenttia.

Euroopan komission uusi Pellolta pöytään -strategia asettaa tavoitteeksi, että vuonna 2030 EU:n alueen peltoalasta 25 prosenttia on luomutuotannossa.

Kantar TNS Agrin toteuttaman kyselyyn vastasi 4 457 maatilaa, joista luomutiloja oli 813.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt