”Kiinalle yhtenäisyys tärkeämpää kuin liberaalisuus”

– Ne, jotka ovat odottaneet Kiinan siirtyvän liberalistisempaan suuntaan taloudessa ja politiikassa, joutunevat pettymään, arvioi Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmassa tutkijana työskentelevä Jyrki Kallio.

Kallion mukaan vuosi Kiinan kommunistisen puolueen 18. puoluekokouksen jälkeen alkaa paljastua, millaiseksi Xi Jinpingin valtakausi puoluejohtajana ja presidenttinä muodostuu.

– Kiinan hallituksella on sekä käytännölliset että aatteelliset syynsä siihen, miksi alueellisen yhtenäisyyden turvaaminen on sille niin tärkeää, Kallio sanoo: ensinnäkin raja-alueiden epävakaus voi vaarantaa maan turvallisuuden ja toiseksi kommunistien vanha lupaus tehdä loppu vuosisadan jatkuneesta hajaannuksesta ja sekasorrosta.

Niin kauan, kun mainitut ongelmat ovat piikkeinä puolueen lihassa, hallitus ei Kallion mielestä kykene osoittamaan joustavuutta missään yhtenäisyyteen liittyvissä kysymyksissä. Tutkija tulkitsee esimerkiksi Chongqingin entisen puoluejohtajan Bo Xilain vastikään saamaa poikkeuksellisen ankaraa tuomiota niin, että kommunistinen puolue ei salli minkäänlaisen toisinajattelun haastaa asemaansa.

– Tuomion nimellinen syy, korruptiosyytökset, on toissijainen, Kallio katsoo.

”Kiinan keisarin uusien vaatteiden alta paljastuu alaston valta”

Esimerkkeinä yhtenäisyyden korostamisesta Kallio mainitsee myös sen, että Xi on vaatinut ”ideologisen puhdistuskampanjan” aloittamista ja puhunut ”joukkolinjasta” keinona saattaa puolue lähemmäksi kansan syviä rivejä. Kiinan valtiolliset tiedotusvälineet puolestaan ovat hyökänneet ”länsimaistamispyrkimyksiä” vastaan, viranomaiset ovat julistaneet sodan Internetissä tapahtuvaa huhujen lietsontaa vastaan, ja yliopistoja on kielletty opettamasta ”yleismaailmallisia arvoja”.

Kallio toki pitää mahdollisena, että Kiinan uusi johto muuttaa vähittäin linjaansa sitä mukaa, kun sen valta-asema muodostuu riittävän vahvaksi.

– Ei kuitenkaan liene todennäköistä, että mikään muuttuu ennen vuoden 2017 puoluekokousta, jolloin politbyroon pysyvän komitean vanhimpien jäsenten tulisi jättäytyä eläkkeelle, hän epäilee.

Mahdollista on Kallion mukaan myös, että retoriikka jää jälleen kerran pelkäksi retoriikaksi, eikä Kiina ole todellisuudessa vetäytymässä takaisin ”maolaisuuden varjoihin”.

– Kiinan uusi johto näyttää kuitenkin seuraavan ikivanhoja toimintaperiaatteita, joiden ytimenä on itseisarvoinen yhtenäisyyden säilyttäminen. Kiinan keisarin uusien vaatteiden alta paljastuu alaston valta, Kallio summaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt