Kunnat eivät ole kattavasti hakeneet valtion korvausta järjestämistään sosiaalipalveluista. LEHTIKUVA / JARNO MELA

Turvapaikasta kielteisen päätöksen saaneita joka kolmannessa kunnassa

Ilman oleskelulupaa oleskelevia arvioidaan olevan noin 700-1100.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saamisen jälkeen Suomeen oleskelemaan jääneitä henkilöitä tavataan noin 30 prosentissa kuntia.

Tieto perustuu Kuntaliiton vuoden 2019 aikana ja 2020 helmikuussa tehtyyn kartoitukseen ilman oleskelulupaa oleskelevien kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden lukumäärästä ja heille järjestetyistä sosiaalipalveluista.

Kuntiin lähetetyn kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kuntien arviota kohderyhmän koosta sekä kunnissa kohderyhmälle järjestettyjä palveluja. Vastaukset kattoivat 166 kunnan tilanteen ja 77 prosenttia väestöstä. Vastaajat olivat kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaalitoimen sekä kuntien maahanmuuttopalvelujen edustajia.

– Kunnat toivat vastauksissa laajasti ilmi, että annetut luvut ovat osin arvioita. Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun ilmiötä on ylipäätään laajasti kartoitettu. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että kyse on myös ilmiöstä, jota on haastava tarkasti selvittää, Kuntaliiton erityisasiantuntija Ellen Vogt toteaa.

Kartoituksen mukaan voidaan päätellä, että kielteisen päätöksen saaneita on Suomessa noin 700-1100. Lapsiperheitä on noin 30-50.

Kyselyn mukaan kunnat eivät ole kattavasti hakeneet valtion korvausta järjestämistään sosiaalipalveluista. Syynä on todennäköisesti tietämättömyys korvausjärjestelmästä sekä toisaalta hakujärjestelmän suuri byrokratia.

Kunnat ovat tarjonneet kielteisen päätöksen saaneille muun muassa ruoka-apua, lääkkeitä ja hätämajoituksen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt