Keskustanuoret: Kilometrien laskuttaminen jakaa Suomen kahtia

Paljon kohua herättänyt väylärahoitusselvitys piti sisällään useita parannus- ja uudistusehdotuksia, mutta liikenteen kilometrihinnoitteluun ei voida mennä, katsoo Keskustanuoret.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) torstaina julkistamassa selvityksessä ehdotettiin sekä aikaan perustuvaa hinnoittelua että kilometriperusteista hinnoittelua.

Keskustanuorten mielestä kilometrien laskuttaminen tallaa alueellisen tasa-arvon varpaille, sillä pitkät etäisyydet tulevat syrjäseuduilla asuville kalliiksi ja vaihtoehtoa julkisista palveluista ei ole saatavilla kaikkialla.

– On selvää, että kilometrien hinnoista syntyisi nopeasti aluepoliittinen kiistakapula. Liikenneverkon aikaan perustuva kiinteä maksu puolestaan kohtelee tasa-arvoisemmin koko Suomea, Keskustanuoret toteaa.

Keskustan nuorisojärjestön mukaan kilometriperusteinen hinnoittelu lamauttaisi myös työllistymistä, sillä pitkät työmatkat leikkaisivat työnteon kannattavuutta alueilla, joissa julkinen liikenne ei ole vaihtoehto.

– Työvoiman liikkumista on toki mahdollista helpottaa työmatkakuluvähennystä nostamalla, mutta se ei helpota pitkien etäisyyksien maksutaakkaa silloin, kun perhe vie lapsia harrastuksiin tai matkustaa esimerkiksi lähimmälle terveyskeskukselle.

Kilometrihinnoittelu ei ole uusi esitys, sillä jo entisen liikenneministerin Merja Kyllösen (vas,) tilaamassa Jorma Ollilan työryhmän raportissa ehdotettiin kilometriveroa.

– Kilometrivero ei saanut kannatusta tuolloinkaan, eikä sitä tule edistää nytkään, Keskustanuoret toteaa.

Keskustanuoret esittää, että polttoaineveron kevennykset painotetaan biopolttoaineisiin, joka toisi esimerkiksi biokaasun ja biodieselin hinnan kilpailukykyiseksi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt