Keskustan ja kokoomuksen opiskelijajärjestöt: Translaki uudistettava nyt

Keskustan Opiskelijaliitto ja kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta vaativat hallitusta reagoimaan YK:n ihmisoikeusneuvoston suosituksiin translain päivittämiseksi.

– Suomen on nostettava kunnianhimon tasoaan korkeammalle ja tehtävä välttämätön translain kokonaisuudistus, Keskustan Opiskelijaliitto ja kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta vaativat tiedotteessaan.

– Valtionhallinnon binäärisestä sukupuolijaottelusta on luovuttava ja Suomessa on otettava käyttöön kolmas juridinen sukupuoli, muunsukupuolisuus,

Keskusta- ja kokoomusopiskelijat vaativat hallitusta ottamaan translain pois pöytälaatikosta.

Ministeri Juha Rehula (kesk.) on ilmoittanut julkisesti olevansa valmis viemään lakipakettia eteenpäin, ja myös tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) suhtautuu myönteisesti translain uudistamiseen. Perussuomalaisten vastustuksesta johtuen translain uudistaminen on jäissä.

Keskusta- ja kokoomusopiskelijoiden mukaan Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia esimerkiksi vaatimalla pakkosterilisointia sukupuolen juridisen muuttamisen ehtona.

– Nykyinen lainsäädäntö juridisen sukupuolen vahvistamisesta vaatii myös pitkällisiä lääketieteellisiä selvityksiä ja asettaa tiukat ikärajat. Pelkkä pakkosterilisaation poistaminen ei mielestämme riitä ja siksi kansanedustaja Silvia Modigin (vas.) lakialoite translaista ei ole kannatettava, koska siinä poistettaisiin vain pakkosterilaasaation vaatimus, järjestöt toteavat.

Ihmisoikeuksien mallimaana tunnettu Suomi sai YK:n ihmisoikeusneuvostolta moitteet translaista ja suosituksia sen päivittämiseksi. Suomi on saanut transihmisten kohtelusta myös usean huomautuksen Amnesty Internationalin vuosiraportissa.

– Jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeus omaan sukupuoleensa on turvattava ja jokaisella lapsella on oltava oikeus tulla kohdatuksi sellaisena kun on.

Kommentit