X
SULJE MAINOS

Keskisuomalainen: Yliopistoihin kaavaillaan suuria muutoksia

Vielä julkaisemattoman raportin mukaan yliopisto-opetukseen suunnitellaan suuria muutoksia.

Yliopistojen yhteistoimintaelin UNIFI käynnisti viime vuonna viisi rakenteellisen kehittämisen hanketta, joiden loppuraportit on määrä julkaista noin viikon kuluttua. Keskisuomalainen sai haltuunsa yhden tällaisen loppuraportin. Loppuraporttien ehdotukset ovat luonteeltaan suosituksia.

Asiantuntijaryhmät esittävät isoja muutoksia yliopistojen tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen uudelleenjärjestämiseksi. Yhtään yliopistoa ei esitetä lopetettavaksi. Sen sijaan ne erikoistuisivat ja karsisivat päällekkäisyyksiä, mikä tarkoittaisi joidenkin oppiaineiden, koulutusohjelmien ja yksiköiden ”harkittuja lopetuksia”.

Muutoksia koulutuksiin ja yksiköihin

Yhteiskuntatieteiden tulevaisuutta pohtinut työryhmä esittää muun muassa, että kandidaatin ja maisterin tutkinnot erotettaisiin rakenteellisesti toisistaan. Tämä edistäisi opiskelijoiden liikkuvuutta yliopistojen välillä, lisäisi yliopistojen välistä kilpailua ja kannustaisi niitä keskittymään omiin vahvuuksiinsa.

Työryhmä esittää opetuksen uudelleen järjestämistä muun muassa siten, että Jyväskylän kauppakorkeakoulun kansantaloustieteellinen huolehtisi jatkossa myös Tampereen yliopiston taloustieteen perusopetuksesta. Jyväskylässä tilastotiedettä vahvistettaisiin niin, että tilastotieteen tutkimuksen valtakunnalliset keskukset olisivat Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa.

Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opetuksesta ja tutkimuksesta vastaisi tulevaisuudessa Tampere. Myös Jyväskylän politiikkatieteet keskitettäisiin Tampereelle.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt