Timo Kivinen. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Kenraali Timo Kivinen: Kriisinhallinta edistää Suomen asemaa

Puolustusvoimain komentajan mukaan operaatioihin osallistuminen tukee terrorismin torjuntaa.

Kansainvälinen kriisinhallinta on tärkeä osa Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, totesi puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen puheessaan Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä maanantaina.

– Osallistumalla sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin edistetään alueellista vakautta ja osaltaan demokratian, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien periaatteita mukaan luettuna siviilien suojelu, seksuaalisen väkivallan ehkäisy sekä naisten ja lasten oikeudet.

– Operaatioihin osallistuminen tukee kansainvälistä terrorismin torjuntaa sekä edistää Suomen asemaa luotettavana ja vastuunsa kantavana kumppanimaana, kenraali Kivinen sanoi.

Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan on yksi Puolustusvoimien neljästä tehtävästä.

– Osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin tukee ykköstehtäväämme, kansallisen puolustuskyvyn kehittämistä. Osallistuminen kehittää yksittäisten sotilaiden osaamista, joukkojen yhteistoimintakykyä sekä Puolustusvoimien kansainvälistä yhteensopivuutta.

Kivisen mukaan kriisinhallintaoperaatioihin osallistuminen tarjoaa oppia ja osaamista kansainvälisistä toimintatavoista ja standardeista kaikilla toimialoilla.

– Ennalta sovitut ja harjoitellut toimintatavat ovat ratkaisevia operaatioiden tehokkuuden ja henkilöstön turvallisuuden kannalta. Vastaavasti yhdessä toteutettavat logistiset järjestelyt tai vaikkapa johtamisjärjestelmien käyttö lisäävät suomalaisten osaamista ja yhteistoimintakykyä tulevia operaatioita varten.

Operaatioissa suomalaiset joukot saavat käytännön kokemuksia kaluston käytöstä kriisitilanteissa.

– Operaatioissa saatujen oppien perusteella on kehitetty taistelijan henkilökohtaisia suojavarusteita ja joukkojen kalustoa sekä toimintatapoja. Toteutetut kehitystyön tulokset ovat jalkautuneet nykyisten asevelvollisten koulutukseen ja varustukseen asti, Kivinen totesi.

Osallistumalla operaatioihin hyvin koulutetuilla ja tarkoituksenmukaisesti varustetuilla joukolla Suomi on saavuttanut maineen osaavana, suorituskykyisenä ja luotettavana toimijana.

– Vuosien aikana puolustuksemme uskottavuus on lisääntynyt ulkomailla, ja asevelvollisuusjärjestelmän arvostus on kasvanut.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt