Kela-laki halutaan uudistaa. (Lehtikuva/Emmi Korhonen)

Kelan valtuutetut vaativat Kela-lain uudistamista viipymättä

Kelan valtuutetut pitävät välttämättömänä, että hallitus tuo ripeästi eduskunnan käsiteltäväksi esityksen Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muutoksista.

Laki on syytä päivittää ajan tasalle. Valtuutetut hyväksyivät asiasta lausuman kokouksessaan keskiviikkona.

Muutoksia ehdotetaan esimerkiksi Kelan tehtäviin, hallintoon ja organisaatiorakenteeseen. Valtuutetut ehdottavat esimerkiksi sitä, että jatkossa Kelan pääjohtaja ja johtajat valittaisiin viiden vuoden määräajaksi. Pykälämuutoksissa on useita Kelan uudistamista vauhdittavia esityksiä.

Muutosten eteenpäin vieminen edellyttää sitä, että valmistelua jatketaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

Myös valtuutetut päättivät jatkaa Kela-lain selvitystyötä.

– Pidän viisaana asettaa Kelan ulkopuolinen asiantuntijaryhmä arvioimaan Kela-lakia sekä Kelan valvontaa ja asemaa. Selvitystyö on tehtävä niin, että ehdotukset ovat valmiina hyvissä ajoin ennen kuluvan eduskuntakauden loppua. Toimintaympäristön muuttumista arvioidaan myös Kelassa, valtuutettujen puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) sanoo.

Valtuutettujen puheenjohtaja kutsuu myös eduskuntaryhmien puheenjohtajat koolle keskustelemaan Kelan tulevaisuudesta.

Myös Kelan valtuutettu, kansanedustaja Eero Suutari (kok.) pitää välttämättömänä, että hallitus tuo niin sanotun Kela-lain eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman ripeästi.

– Laissa on paljon kohtia, joita voidaan pitää vanhentuneina. Laki on kuitenkin ennen kaikkea päivitettävä tälle vuosituhannelle, vastaamaan suomalaisten arjen tarpeita nykypäivänä, Suutari sanoo.

– Kela on jo laitoksena poikkeuksellinen, kun eduskunta valvoo sen toimintaa perustuslain nojalla. Kelan rooli on muuttunut ja ympäröivä maailma on muuttunut – on aika päivittää Kela-laki tähän päivään hän toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt