Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (vasemmalta), valtiovarainministeri Mika Lintilä, pääministeri Antti Rinne, ulkoministeri Pekka Haavisto ja opetusministeri Li Andersson. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kehitysyhteistyö, opettajat, ehkäisy – näitä valtion omaisuudella rahoitetaan

Verkkouutiset julkaisee hallituksen tulevaisuusinvestointiohjelman kolmen miljardin euron menokohteet.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus aikoo käyttää vuosina 2020-2022 yhteensä yli kolme miljardia euroa ”kertaluontoisiin tulevaisuusinvestointeihin”, jotka rahoitetaan pääasiassa myymällä valtion omaisuutta.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri Häkämies paheksui eilen Ilta-Sanomissa sitä, että hallitus aikoo myydä valtionyhtiöitä eli ”kruununjalokiviä” budjetin yleismenojen katteeksi ja vaati hallitukselta selvitystä asiasta.

– Tässä valtionyhtiöiden myynnissä on menossa iso linjanmuutos, varsinainen Sammon ryöstö, josta saatavat rahat menevät normaaleihin menoihin. Tämä on iso linjanmuutos, Häkämies sanoi.

EK:n pääekonomistin Penna Urrilan mukaan tulevaisuusinvestointiohjelman menoja ei ”parhaalla tahdollakaan voi pitää investointeina”, vaan kyse on pysyvistä menolisäyksistä.

Antti Rinne kiisti tänään väitteen, että hallituksen tulevaisuusinvestointiohjelmalla siirrettäisiin pysyviä budjettimenoja budjettikehyksen ulkopuolelle.

– Meillä on rakennettu sellainen kokonaisuus tänne kertaluontoisten menojen koriin, joka on valtiovarainministeriön virkamiesten arvioiden pohjalta todettu, että kyse on kertaluontoisista menoista eikä pysyvistä menoista. Tuo arvio ei pidä siis paikkaansa, Antti Rinne vastasi Verkkouutisille hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Kolmen miljardin ”tulevaisuusinvestointien” lisäksi hallitus lisää budjetin pysyviä menoja 1,23 miljardilla eurolla.

Tulevaisuusinvestointiohjelman kohteita ei ole julkaistu aiemmin, vaikka muu hallitusohjelmaan liittyvä materiaali on saatavilla valtioneuvoston sivuilla. Hallitusohjelman ”unohtunut” liite 12 eli kertaluonteiset investoinnit (liitteen 2 taulukot) löytyy hallitusohjelman tänään painosta tulleesta versiosta.

Verkkouutiset julkaisee koko tulevaisuusinvestointiohjelman alla:

3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi
Kannustetaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin 80 miljoonaa
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka 75 miljoonaa
Luonnonsuojelun rahoitus 216 miljoonaa
Kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi 18 miljoonaa
Sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamistuki 15 miljoonaa
Määräaikainen kiertotalouden innovaatio- ja investointituki 85 miljoonaa
Jätetiedon raportointi ja tilastointi, tietojärjestelmähanke 3 miljoonaa
Biokaasuohjelma 15 miljoonaa
Yhteensä 507 miljoonaa

Valtion asuntorahastosta:
Taloyhtiöille suunnattu energia-avustusjärjestelmä 75 miljoonaa

3.1.1 Asuntopolitiikka
Rahoitus digitalisaation edistämiseksi (maankäyttö-ja rakennuslain uudistus) 22 miljoonaa
Puurakentamisen toimenpideohjelman jatko v. 2022 2 miljoonaa
Sähköisen huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen 5 miljoonaa
Kestävä kaupunkikehitys-ohjelman jatko 5 miljoonaa
Valtion kehittämisavustus asunnottomuuden poistamiseksi (sisältää asunnottomuuden tilastoinnin kehittämisen) 10 miljoonaa
Yhteensä 43 miljoonaa

Valtion asuntorahastosta:
Uusi lähiöohjelma 40 miljoonaa
Perusparannuksen käynnistysavustus, jonka ehtona energiatehokkuuden parantaminen ja perusparannuskorkotukilainan nostaminen (enimmäissuuruus on 4000 e /asunto) 24 miljoonaa
Käyttötarkoituksen muutosavustus kasvaville kaupunkiseuduille, jotta olemassa olevaa rakennuskantaa, kuten toimistoja, voidaan muuttaa ARA-asunnoiksi 9 miljoonaa
ARA-asuntojen korjaaminen ikääntyville sopiviksi väestöltään vähenevillä alueilla (uusi avustus) 30 miljoonaa
Purkuavustuksen korotus (korotetaan määräaikaisesti purkuavustusta ja purkuavustusvaltuutta sekä akordivaltuuksia kiinteistökannan sopeuttamiseksi väestöltään vähenevillä alueilla) 27 miljoonaa
Korjausavustukset 45 miljoonaa
Osuuskunta-asumisen pilotit 1 miljoona
Yhteensä 176 miljoonaa

3.2 Suomi kokoaan suurempi maailmalla
Lähetystöverkon vahvistaminen 1 miljoonaa
Maahantuloasioiden käsittelyn vahvistaminen edustustoissa ja ministeriössä (pilotti) 6 miljoonaa
Elintarvikeviennin edistäminen (pilotti) 2 miljoonaa
Tietoturvallisuus ja muut henkilöstökulut (järjestelmäkehitys) 4  miljoonaa
Lähetystöverkon vahvistaminen, muutokset kiinteistöissä 17 miljoonaa
Rauhanvälitys 6 miljoonaa
Kehitysyhteistyö 208 miljoonaa
Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön vahvistaminen 6 miljoonaa
Yhteensä 250 miljoonaa

3.3 Turvallinen oikeusvaltio Suomi
MIGRI tp-hakemusten ruuhkanpurkuun 6 miljoonaa
Rajavartiolaitoksen korvausinvestoinnit 76 miljoonaa
Rikollisuuden ehkäisy 8 miljoonaa
OM:n ohjelmien toteuttaminen 2 miljoonaa
SM:n ohjelmien toteuttaminen 1 miljoona
Positiivisen luottorekisterin perustaminen 2 miljoonaa
Yhteensä 93 miljoonaa

3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen
Näytön keskittäminen käräjäoikeuksiin 4,5 miljoonaa
Avoimuusrekisterin perustamiskustannukset 0,5 miljoonaa
Whistleblower-direktiivin edellyttämä rekisteri 1 miljoonaa
Tiedusteluasioiden lupakäsittelyn tietoturvalliset tilat 0,5 miljoonaa
Yhteensä 6,5 miljoonaa

3.4. Elinvoimainen Suomi
Miljardiluokan ekosysteemit ja innovaatiot 150 miljoonaa
Yrittäjien hyvinvointi ja omistajanvaihdokset 4,5 miljoonaa
Toimialakohtainen kasvukokonaisuus 82,5 miljoonaa
Business Finland Venture Capital 15 miljoonaa
Suomi digitalisaation edelläkävijänä 90 miljoonaa
Hankinnoilla säästöjä ja parempia palveluita 30 miljoonaa
Sopimusperusteisen yhteistyön rahoitus 45 miljoonaa
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) 45 miljoonaa
Aluekehitysrahoitus (maakunnan kehittämisraha) 30 miljoonaa
HAMA-kehittämisen rahoitus (sis. kuljetustuen jatkon) 30 miljoonaa
Yhteensä 522 miljoonaa

3.4.1 Liikenneverkon kehittäminen ja ylläpitäminen
Avustus yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen 41 miljoonaa
Laajakaistaohjelma 30 miljoonaa
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma ja hankkeet 41 miljoonaa
Kemi (Laurila)-Haaparanta radan sähköistäminen 10 miljoonaa
Vaarallisten tasoristeysten poistamista 22 miljoonaa
Konversiotuki 6 miljoonaa
Yhteensä 150 miljoonaa

3.4.2 Maatalous
Biokaasu ja lannankäsittelyinvestoinnit 10 miljoonaa
Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke 15,6 miljoonaa
Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke 9,4 miljoonaa
Vesiensuojelun tehostamisohjelma 3 miljoonaa
Vesiensuojelun tehostamisohjelma 3 miljoonaa
Kestävä ruokajärjestelmä+ruokahävikki 1 miljoona
Ympäristökorvaus 88 miljoonaa
Luonnonhaittakorvaus 42 miljoonaa
Makeran pääomitus 100 miljoonaa
Eläintautien korvaaminen 5 miljoonaa
Porotalouden investoinnit 1 miljoona
Yhteensä 278 miljoonaa

3.5 Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi
PK-yritysten rekrytuki (kokeilu) ja ensimmäisen työntekijän palkka 25 miljoonaa
Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 miljoonaa
Digitaalisten palveluiden kehittäminen, osana työllisyyspalveluiden uudistusta 10 miljoonaa
Työllisyyspalveluiden hallinnon kehittäminen, kuntien roolia työllisyyspalveluiden tuottajana vahvistetaan 3 miljoonaa
Työvoimakoulutus 14 miljoonaa
Osatyökykyisten työkykyohjelma, kokeiluhankkeita 36 miljoonaa
Yhteensä 100 miljoonaa

3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi
3.6.2 Sosiaaliturvan uudistaminen
Poikkihallinnollinen ikäohjelma 15 miljoonaa
Kotihoidon kehittämishanke 6 miljoonaa
Vahvistetaan ja kehitetään saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa 6 miljoonaa
Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta 6 miljoonaa
Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma (perhekeskustoimintamalli, neuvoloiden rooli, parisuhdetyö ja vanhemmuuden tuki, kotipalvelu) 54 miljoonaa
Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille 10 miljoonaa
Päihteitä käyttävien äitien palvelut 9 miljoonaa
Kehitysvammaisten henkilökohtaisten budjettien kokeilut 15 miljoonaa
Sosiaali ja- terveydenhuollon palvelujen käyttäjien itsemäärämisoikeuslainsäädäntö 8 miljoonaa
Seulontaohjelma (hallittu laajennus) 10 miljoonaa
Välitä viljelijästä -toimintamalli 8 miljoonaa
Lomituksen ICT-järjestelmä 3 miljoonaa
Lääkehuollon kehittämisen tiekartta 10 miljoonaa
Kuntoutuksen kehittäminen 7 miljoonaa
Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategia 9 miljoonaa
Käypähoitosuosituksen käännökset ruotsinkielelle 0,6 miljoonaa
STM:n lainsäädäntötyön resurssit 3,4 miljoonaa
Negatiivisen tuloveron kokeilu 20 miljoonaa
Yhteensä 200 miljoonaa

3.7 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi
Ammatillisen koulutuksen opettajat 235 miljoonaa
Peruskoulun laatu-ja tasa-arvo-ohjelma 190 miljoonaa
Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 205 miljoonaa
Jatkuva oppiminen 15 miljoonaa
Korkeakoulujen jatkuva oppiminen sekä yhteistyö- ja alustamallin luominen 5 miljoonaa
Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä – Suomen Islannin malli 40 miljoonaa
Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma 20 miljoonaa
Lippulaivahankkeet 20 miljoonaa
Yhteensä 730 miljoonaa

3.7.1 Kulttuuri-, liikunta ja nuorisoasiat
Elokuva-alan ja audiovisuaalisen alan tuotantotuki 36 miljoonaa
Creative Business Finland 6 miljoonaa
Kulttuurin keskeiset tila-/rakennushankkeet 10 miljoonaa
Kulttuuritoimintaa tukeva rahasto 15 miljoonaa
Poikkihallinnollinen liikkumisohjelma, liikuntapoliittinen koordinaatioelin, liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen 24,6 miljoonaa
Liikuntapaikkarakentaminen ja kansallinen virkistyskäyttöstrategia 12 miljoonaa
Yleisten kirjastojen saavutettavuus, kirjastoautot, kokoelmien monimuotoisuus 3,9 miljoonaa
Kirjastoaineistojen hankinta 1,7 miljoonaa
Etsivä nuorisotyö 9 miljoonaa
Valmistaudutaan rahoittamaan Euroopan kulttuuripääkaupunkia vuonna 2026 0,6 miljoonaa
Valtakunnallinen digitaalinen järjestelmä helpottamaan yhteys- ja yksilöintitietojen siirtämistä etsivälle nuorisotyölle 1,2 miljoonaa
Yhteensä 120 miljoonaa

Kertaluontoiset tulevaisuusinvestoinnit yhteensä 3050 miljoonaa euroa vuosina 2020-2022

Lisäksi Valtion asuntorahastosta otetaan yhteensä 251 miljoonaa euroa

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt