KD:n Östman esittää opiskelijoille kannustimia nopeaan valmistumiseen ja työntekoon

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Peter Östmanin mielestä opiskelijoille pitäisi tarjota opintotukileikkausten sijaan nykyistä enemmän kannustimia paitsi nopeaan valmistumiseen, myös työntekoon.

Peter Östmanin mielestä harkinnan arvoinen olisi KD Nuorten esittämä vaihtoehtoinen malli, jossa tukileikkausten sijaan opintotuen saaminen sidottaisiin vahvemmin suoritettujen opintopisteiden määrään.

– KD Nuorten esittämässä kannustavassa opintotukimallissa yksi suoritettu opintopiste vastaisi 64 euroa ja tuki maksettaisiin opintosuunnitelmaan kuuluvista kursseista.

Östmanin mielestä myös opintotuen tulorajoista voitaisiin luopua.

– Ahkeruudesta ja työnteosta tulee aina palkita. Se on niin yksilön kuin koko yhteiskunnankin edun mukaista. Opintoaikaisen työnteon merkitys on suuri paitsi opiskelijan toimeentulon niin myös valmistumisen jälkeisen työllistymisen kannalta, etenkin kun nykyisin yhä useampi akateemisen koulutuksen saanut on jäänyt työttömäksi, hän sanoo.

Kommentit