Maahanpääsyn edellytyksenä on edelleen 14 vuorokauden karanteeninomaisten olosuhteiden järjestäminen. LEHTIKUVA/TIMO HARTIKAINEN

Ulkomaisen kausityövoiman enimmäismäärä 9000:een

Hallitus päätti kasvattaa EU:n ulkopuolisten kausityöntekijöiden enimmäismäärää.

Hallitus päätti sallia aikaisemmin päätetyn 4 500 henkilön lisäksi 1. kesäkuuta alkaen 4 500 EU:n ulkopuolelta tulevan henkilön maahantulon alkutuotannon sadonkorjuutarpeisiin.

EU:n ulkopuolelta tulevat kausityöntekijät pääsevät maahan, jos sekä maahan pääsyyn että työntekoon liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa ja työntekijällä on työnantajan perustelulomake maahantulon välttämättömyydestä.

Maahanmuuttovirasto päättää ja käsittelee pääosan kausityöntekijöiden lupa-asioista. Rajavartiolaitos tekee lopullisen päätöksen maahan pääsystä. Maahanpääsyn edellytyksenä on edelleen 14 vuorokauden karanteeninomaisten olosuhteiden järjestäminen.

Maahanmuuttovirasto jatkaa vireillä olevien lupahakemusten käsittelyä. Hakemuksia käsitellään alkuperäisen hakemukseen kirjatun työjakson alkamisajan mukaisessa järjestyksessä.

Ulkomailta tulevien kausityöntekijöiden lisäksi arvioidaan tarvittavan useita tuhansia työntekijöitä kotimaasta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt