Ihmisiä viettämässä perjantai-iltaa Dallape-puistossa Helsingissä 22. toukokuuta. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Terhi Koulumies: Kaupunkeihin lisää viherrakentamista

Kirjoittaja huomauttaa, että kaikilla suomalaisilla ei ole mahdollisuuksia mökkeillä.

Tein alkuvuodesta eduskunnalle toimenpidealoitteen, että viherrakentamista edistettäisiin Suomessa varsinkin kaupungeissa. Viherrakentaminen on keino parantaa kaupunkilaisten viihtyisyyttä ja terveyttä sekä hidastaa ilmastonmuutosta. Kasvillisuuden lisäämisellä kaupungissa on lukuisia eri hyötyjä, ja siksi sitä pitäisi edistää entistä voimakkaammin.

Puiden istuttaminen on jopa aiemmin tiedettyä tehokkaampi keino hiilidioksidin poistamiseen ilmakehästä. Puiden ohella hiilinieluna toimivat muutkin kasvit, koska ne yhteyttävät ja tuottavat happea. Meidän pitäisikin lisätä kasvillisuutta kaikkialla.

Suomalaiset ovat mökkikansaa. Vapaa-ajan asunnoilla me arvostamme erityisesti luonnonläheisyyttä ja rauhaa. Kaikilla suomalaisilla ei ole kuitenkaan mahdollisuuksia mökkeillä, tai päästä helposti metsään ja luontoon. Viherrakentamisella luontoa voitaisiin tuoda entistä enemmän osaksi kaikkien arkea. Mitä lähempänä viheralueet ovat ihmisten koteja, sitä enemmän niillä vieraillaan. Tutkimusten mukaan jo noin 300 metrin päässä asuminen vähentää viheralueella käymistä.

Ihmiset tietävät intuitiivisesti sen, minkä tutkimuksetkin vahvistavat: Kasvillisuuden lähellä olo on hyväksi terveydelle, se vähentää stressiä ja alentaa verenpainetta. Jo pelkkä kasvillisuuden näkeminen rauhoittaa ja parantaa, pienetkin viheristutukset tuovat ihmisille tutkitusti terveyshyötyjä. Lisäksi kasvillisuus ja viherrakentaminen ovat omiaan vähentämään melua, mitä kaupungeissa yleensä riittää.

Kasvillisuus edistää terveyttä myös niin, että se sitoo sateiden ja sulamisen synnyttämää hulevettä ja vähentää keväisen katupölyn määrää. Istutukset ja monipuoliset viheralueet luovat lisäksi elinympäristöjä erilaisille hyönteisille — esimerkiksi äärimmäisen tärkeille pölyttäjille — ja monipuolistavat siten kaupunkien ekosysteemiä.

Viherrakentamisella on siis valtavasti erilaisia hyötyjä. Kaupungistuminen on kasvava trendi, ja sen aiheuttamia haittoja voidaan tehokkaasti kompensoida panostamalla edelleen kaupunkien viherrakentamiseen. Ehdotinkin aloitteessani, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin viherrakentamisen edistämiseksi kaupungeissa. Aloite on edelleen käsittelyssä, eli sen osalta ei ole tehty vielä päätöksiä.

Terhi Koulumies

Terhi Koulumies

Kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt