Tampereen keskusta nähtynä Pyynikin näkötornista 2010. LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI

Kaupungit vaativat hallitusta tiiviiseen vuoropuheluun

Kaupungit eivät voi kaupunginjohtajien mukaan olla pelkkiä politiikan toteuttamisen kohteita.

Hallitusohjelman toteutus edellyttää tiivistä kumppanuutta hallituksen ja maan suurimpien kaupunkien välillä, vaativat kaupunginjohtajat 21 kaupungista tuoreessa kannanotossaan.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelma sisältää kaupunginjohtajien mukaan monia kirjauksia, joilla voi toteutustavasta riippuen olla merkittäviä vaikutuksia maamme kaupunkien elinvoimaan, kasvumahdollisuuksiin ja kestävän kasvun varmistamiseen sekä palveluiden ja liikenteen järjestämiseen.

– On välttämätöntä, että laittaessaan ohjelmaa toimeksi, hallitus käy tiivistä vuoropuhelua maan suurimpien kaupunkien kanssa, he toteavat kannanotossaan.

Koko maan menestys riippuu kaupunginjohtajien mielestä entistä enemmän siitä, miten kokonaisvaltaisesti suurimmat kaupungit onnistuvat tarttumaan monimutkaisiin haasteisiin segregaatiosta ilmastonmuutokseen. Kaupunkipolitiikan ytimessä on oltava näiden työkalujen mahdollistaminen kaupungeille.

– Tämä edellyttää kumppanuusajattelua sekä kaupunkipoliittisen otteen läpileikkaavuutta kaikkien hallituksen suurimpien hankkeiden ja toimenpiteiden osalta. Kaupungit eivät voi olla pelkkiä politiikan toteuttamisen kohteita, he huomauttavat.

Kaupunginjohtajia huolestuttaa kuntatalouden kestävyys, sillä hallitusohjelma sisältää heidän mukaansa lukuisia linjauksia kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisäämisestä tai laajentamisesta.

– Näillä on kunnille huomattavia kustannusvaikutuksia, jotka on täysimääräisesti kompensoitava. Tärkeää on myös, että hallitusohjelman kaikki toimenpiteet ja uudistukset toteutetaan taloudellisesti kestävällä tavalla ja kuntatalous huomioon ottaen, kaupunginjohtajat vaativat.

He eivät myöskään usko, että sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset ongelmat ratkeaisivat hallituksen esittämällä mallilla. Kuntapohjainen uudistaminen olisi heidän mielestään maakuntamallia hallitumpi ja varmempi tie, joka nykyistä vahvempaan normiohjaukseen yhdistettynä tuottaisi tuloksia palveluiden näkökulmasta nopeasti.

– Parhaat ja asiakaslähtöiset ratkaisut eivät edellytä uuden hallinnontason perustamista eivätkä palveluiden ongelmat ratkea perustamalla monitoimialaisia maakuntia tai ottamalla käyttöön maakuntaveroa, kannanotossa painotetaan.

Sote-uudistus toteutettuna hallituksen esittämällä tavalla tulisi kaupunginjohtajien mukaan vähentämään kaupunkien mahdollisuuksia ja resursseja toimia seudullisina, alueellisina ja näin myös kansallisina vetureina sekä kasvun ja kehityksen ylläpitäjinä.

Niin sanottuun C21-kaupunginjohtajien verkostoon kuuluvat Helsingin lisäksi Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion, Kouvolan, Porin, Joensuun, Lappeenrannan, Hämeenlinnan, Vaasan, Rovaniemen, Seinäjoen, Mikkelin, Kotkan, Salon ja Porvoon kaupunginjohtajat.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt