Jalankulkijoita hiljaisella Aleksanterinkadulla Helsingissä maaliskuussa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kaupunkien johtajat vaativat arviointia sotesta

Uudistusten vaikutusten pelätään heikentävän elinkeinopolitiikan edellytyksiä.

Kaupunginjohtajat Suomen 21 suurimmasta kaupungista vaativat, että hallitus teettää puolueettoman ja kattavan arvioinnin sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutuksista kuntien ja kaupunkien talouteen ja investointikykyyn.

Lainsäädännön arviointineuvosto antoi päivitetystä, sote-uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä lausuntonsa 9. marraskuuta. Neuvoston näkemyksen mukaan esityksen vaikutusarviointiin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta ja esityksen kokonaisvaikutuksista julkiseen talouteen on vaikea saada selkoa.

Arviointineuvoston mielestä sote-uudistusta koskevassa esitysluonnoksessa tulisi käsitellä tarkemmin kuntien verotulojen kaventumisen mahdollisia vaikutuksia kuntien investointeihin ja elinkeinopolitiikan edellytyksiin. Neuvoston mukaan kuntien verotulojen pienemisen lisäksi kuntien suhteellinen velkaantuminen kasvaa ja käyttötalous puolittuu, millä tulee olemaan vaikutusta niin kuntien varainhankintaan, investointeihin kuin elinkeinopolitiikan edellytyksiin.

– Suomen 21 suurinta kaupunkia ovat toistuvasti pitäneet esillä näitä kysymyksiä. On olemassa suuri riski sille, että sote-uudistus heikentää toteutuessaan kuntien ja kaupunkien elinkeinopolitiikan edellytyksiä, niiden kilpailukykyä sekä mahdollisuuksia investoida kestävään kasvuun. Vaikutukset ulottuvat tätä kautta merkittävästi koko kansantalouteen, kaupunginjohtajat painottavat tiedotteessaan.

Vaikka itsenäisen ja riippumattoman arviointineuvoston lausunto ei sido ministeriöitä, on kaupunginjohtajien mielestä selvää, että arviointineuvoston painavat havainnot korostavat tarvetta analysoida tarkemmin sitä, millaiset mahdollisuudet kaupungeilla ja kunnilla on selviytyä tehtävistään, veloistaan ja velvoitteistaan sote-uudistuksen toteutuessa.

Kaupunginjohtajien mukaan kaupungit ovat valmiita yhteistyöhön arvioinnin toteuttamisessa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt