Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kasvaviin alueisiin ei ole arvioitu. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Suurten kaupunkien johtajat vaativat selvitystä uudistusten vaikutuksista

Kuuden suurimman kaupungin johtajien mukaan vielä voitaisiin ratkaista maakuntauudistuksen ja kaupungistumisen välinen ristiriita.

Kuuden suurimman kaupungin johtajat ovat antaneet yhteisen kannanoton sote- ja maakuntauudistuksesta.

”Me Helsingin ja Tampereen pormestarit sekä Espoon, Vantaan, Oulun ja Turun kaupunginjohtajat edellytämme, että sote- ja maakuntauudistuksen tosiasialliset vaikutukset kaupunkien ja kasvavien alueiden toimintaedellytyksiin huomioidaan ennen sitä koskevaa päätöksentekoa”, kannanotossa todetaan.

Lainsäädännön tulisi kannanoton mukaan vastata paremmin eri alueiden haasteisiin yhtenäisen hallintomallin sijaan, ja suurten kaupunkien roolin uudistuksessa tulisi olla selkeä. Samalla tulee varmistaa, että uudistus toteuttaa sille asetetut alkuperäiset tavoitteet.

Kannanotossa huomautetaan, että sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisvaikutuksia tai vaikutuksia maan kasvaviin alueisiin ei ole arvioitu.

”On ilmeistä, että uudistuksella on erittäin vakavia ja laajakantoisia vaikutuksia erityisesti kasvavien kaupunkien ja alueiden talouteen. Investointitarve säilyy kasvavissa kaupungeissa ennallaan ja pidemmällä aikavälillä jopa kasvaa. Uudistukseen sisältyvä merkittävä verotulojen siirto kunnilta valtiolle merkitsee, että kasvavan kaupungin investoinnit on jatkossa rahoitettava alle puolella nykyisistä verotuloista ja verotulojen kasvusta. Myöskään maakunnilla ei olisi investointeihin osallistumiseen taloudellisia mahdollisuuksia tai toiminnallista mandaattia”, kannonotossa painotetaan.

Kannanoton allekirjoittajat huomauttavat lisäksi, että suorassa valtion taloudellisessa ja toiminnallisessa ohjauksessa olevat maakunnat muuttaisivat pysyvästi suomalaisen julkisen hallinnon toimintalogiikkaa. He arvelevat, että uudistuksen myötä Suomeen syntyisi pysyvä keskustelu maakuntien tehtäväalan laajentamiseksi. Lisäksi uudistus loisi kuntien ja maakuntien välille pysyvän jännitteen niiden kilpaillessa samoista resursseista.

”Vaikuttava kaupunkikehitys vaatii riittäviä taloudellisia resursseja sekä tiivistä yhteyttä kaupunkisuunnittelun, elinkeinopolitiikan, koulutuspolitiikan sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen välillä. Nyt edellä mainittuja työkaluja ollaan jakamassa eri toimijoille. Tämä johtaa elinvoiman edistämisessä sekä segregaation hoidossa hallinnollisten rajapintojen syntymiseen”, kannanotossa todetaan.

Allekirjoittajien mielestä vielä olisi kuitenkin mahdollista ratkaista maakuntauudistuksen ja kaupungistumiskehityksen välinen ristiriita.

”Uudistuksen kiireinen aikataulu ei ole riittävä syy jättää selvittämättä vaihtoehtoja, joilla voitaisiin vastata erilaisten alueiden erilaisiin haasteisiin eri osissa Suomea”, he toteavat.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Helsingin ja Tampereen pormestarit Jan Vapaavuori ja Lauri Lyly sekä kaupunginjohtajat Jukka Mäkelä Espoosta, Ritva Viljanen Vantaalta, Päivi Laajala Oulusta ja Minna Arve Turusta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt