Kauppakeskus Valkea Oulussa. LEHTIKUVA / TIMO HEIKKALA

Kauppakeskuksissa epäillään näkymiä tulevaisuuteen

Yli puolet ammattilaisista arvioi taloustilanteen vaikuttavan negatiivisesti.

Suomen Kauppakeskusyhdistys on kysellyt tulevaisuudennäkymiä kauppakeskusten ammattilaisilta. Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista arvioi kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksen ja verkkokaupan kasvun vaikuttavan kielteisesti kauppakeskusten liiketoimintaan seuraavien kolmen vuoden aikana.

Yleisen taloustilanteen luomia edellytyksiä pidettiin vielä vuosi sitten vastaavassa kyselyssä melko positiivisina, mutta nyt yli puolet vastaajista arvioi yleisen taloustilanteen vaikuttavan negatiivisesti kauppakeskuksiin. Samanlainen muutos on tapahtunut myös kuluttajien ja kaupan luottamukseen liittyvissä odotuksissa.

Puolet vastaajista odotti kuitenkin kauppakeskusten kokonaismyynnin kasvavan tulevien kolmen vuoden aikana. Kävijämäärien kasvuun uskoi melkein kaksi kolmesta. Myynti- ja kävijämääräodotukset ovat samalla tasolla kuin vuoden takaisessa kyselyssä.

Toisaalta vastaajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että erot myynnin kehityksessä kasvavat entisestään sekä kauppakeskusten että kauppakeskuksissa toimivien vuokralaistoimialojen välillä. Viihde- ja vapaa-ajan palvelujen kysynnän kasvulla nähtiin olevan merkittävin myönteinen vaikutus kauppakeskusliiketoimintaan tulevina vuosina.

Kyselyn toteutti KTI Kiinteistötieto syyskuussa, ja siihen vastasi 73 kauppakeskusammattilaista.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt