Euroopan komission päärakennus Brysselissä. LEHTIKUVA / ANNIINA LUOTONEN

Kauppakamari tukee EU:n tavoitetta kehittää pääomamarkkinoita

Lisäksi tarvitaan kansallisia toimia kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön luomiseksi.

Keskuskauppakamari tukee komission tavoitetta kehittää EU:n pääomamarkkinoita. Euroopan komissio esitteli torstaina toimintasuunnitelmansa eurooppalaisten pääomamarkkinoiden kehittämiseksi.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on tukea kestävää kasvua helpottamalla yritysten pääomanhankintaa, edistää yksityissijoittajien pitkäjänteistä säästämistä ja sijoittamista sekä edistää jäsenvaltioiden rajat ylittävää sijoitustoimintaa.

Keskuskauppakamari pitää komission aloitetta tärkeänä ja sisällöltään tasapainoisena.

– Brexitin jäljiltä EU:n pääomamarkkinat ovat muihin suuriin talouksiin verrattuna selvästi alikehittyneet ja eurooppalaisten yritysten rahoitus on suurelta osin pankkiriippuvaista. Komission esittämä laaja-alainen toimintasuunnitelma eurooppalaisten pääomamarkkinoiden kehittämiseksi on siksi tervetullut, toteaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala tiedotteessa.

– Yritykset ja julkisyhteisöt tarvitsevat pääomamarkkinoiden vetoapua ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvittaviin investointeihin ja kasvu-uralle pääsemiseen koronakriisin jäljiltä.

Yritysten pääomahankinnan helpottaminen edellyttää Kajalan mukaan toimenpiteitä, joilla tehdään pörssilistautuminen houkuttelevammaksi sekä turvataan pankkien kyky rahoittaa niitä pk-yrityksiä, jotka ovat liian pieniä hakemaan rahoitusta pääomamarkkinoilta.

EU-lainsäädännön yleisen selkeyttämisen sekä yksittäisiin vaatimuksiin kohdennettujen helpotusten lisäksi Kajala korostaa toimintasuunnitelmassakin esiin nostettua one in one out -periaatetta, jonka mukaan uutta sääntelyä annettaessa myös kumotaan vanhaa sääntelyä.

– Kaikkia ongelmia ei tule ratkoa lisäsääntelyllä, vaan myös voimassa olevan EU-sääntelyn yhdenmukaista ja käytännönläheistä soveltamista tulee edistää. Tarve vahvistaa eurooppalaisten pääomamarkkinoiden kilpailukykyä tulee pitää kirkkaana mielessä myös toimintasuunnitelman rinnalla valmisteilla olevien yhtiöoikeuteen ja yritysvastuuseen liittyvien sääntelyhankkeiden osalta.

Kansalliset toimet

EU-tason toimintasuunnitelman rinnalle tarvitaan Kajalan mukaan myös kansallisia toimia houkuttelevan, kasvuhakuisen ja kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön luomiseksi.

– Yritystoiminnan edellytyksiä tulisi parantaa sääntelyä sujuvoittamalla ja pörssilistautumisen kustannuksia tulisi keventää mahdollisuudella tiedottaa vain englanniksi. Lisäksi säätiöiden ja kokeneiden yksityissijoittajien osallistumista pääomasijoituksiin tulisi helpottaa ja kotitalouksien rahoitusvarallisuutta tulisi houkutella pääomamarkkinoille.

Kajalan mielestä kansalaisia tulisi kannustaa omaehtoiseen arvopaperisäästämiseen lakisääteisen eläketurvan rinnalla.

– Kotitaloudet makuuttavat lähes 90 miljardia euroa nollakorkoisilla käyttelytileillä. Osa tästä varallisuusmassasta on pystyttävä kanavoimaan kasvun ja kestävien investointien rahoittamiseen. Osakesäästötilin alkumenestys on ollut rohkaiseva merkki siitä, että kansalaisten kiinnostus arvopaperisäästämiseen on kasvussa.

 

 

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt