Vienti- ja tuontitavaraa kuljetetaan konteissa Vuosaaren satamassa Helsingissä. LEHTIKUVA / MESUT TURAN

”On tyhmää jättää tullialennukset käyttämättä”

Pk-yritykset eivät osaa hyödyntää EU:n neuvottelemia yli 70 kauppasopimusta.

Eurooppalaisten kauppakamarien yhteistyöjärjestö Eurochambersin tuoreen kyselyn mukaan yritykset eivät osaa hyödyntää viennissään ja tuonnissaan Euroopan unionin kauppasopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Yli 50 prosenttia kyselyyn vastaajista pitää suurimpana ongelmana pienten ja keskisuurten yritysten osaamattomuutta. Yli 60 prosenttia vastaajista kokee, ettei yrityksillä ole riittävästi käytännönläheistä tietoa asiasta.

– Ongelma on tunnistettu ja toimenpiteisiin ryhdytty myös Suomessa, kertoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori tiedotteessa.

Vuoren mukaan yrityselämä kauppakamarit mukaan lukien ovat käynnistäneet yhteistyön ulko- ja valtiovarainministeriöiden sekä tullin kanssa. Yhteistyöllä pyritään tarjoamaan suomalaisille vienti- ja tuontiyrityksille ajankohtaista ja helppokäyttöistä tietoa EU:n kauppasopimuksista.

EU on neuvotellut yli 70 kauppasopimusta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Vuoren mukaan merkittävimmät hyödyt syntyvät tullien alentamisesta, mikä voi luoda viejälle tai tuojalle jopa 10-20 prosentin hintaedun. Teknisten määräysten ja laitteiden sekä koneiden viranomaistarkastusten yhdenmukaistaminen saattaa alentaa vienti- tai tuontikuluja 10-15 prosenttia.

Vuoren mukaan Suomen vientiä EU-kauppakumppaneihin pitää nyt määrätietoisesti kasvattaa kauppasopimusetuudet täysimääräisesti hyödyntäen. EU:n komissio, ulkoministeriö ja tulli tarjoavat jo nyt tietoa ja palveluita asiasta, mutta niiden helppokäyttöisyyttä voidaan kehittää.

Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visurin mukaan kauppakamarissa on käynnissä projekti, jossa yhdessä johtavien vientiyritysten kanssa kehitetään erityisesti pk-yrityksille suunnattavan tiedon ja palveluiden helppokäyttöisyyttä.

Vuori ja Visuri kuitenkin korostavat, että ensisijainen vastuu viennin ja tuonnin prosessien osaamisesta on aina kullakin yrityksellä.

– Pitää olla kykyä ja halua seurata muutoksia markkinoiden sääntelyssä tullit mukaan lukien. On vain tyhmää jättää kauppasopimusten ja niihin liittyvien tullialennusten tarjoamat etuudet hyödyntämättä, he muistuttavat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt