Marko Silen. (Kuva: Helsingin seudun kauppakamari)

Kauppakamari: Kuntayhtiöt vääristävät kilpailua Uudellamaalla

Kunnat voivat ostaa palveluja kuntayhtiöiltä ilman kilpailutusta.

Helsingin seudun kauppakamarin mukaan kuntayhtiöiden laajamittainen yritystoiminta Uudellamaalla ei edistä tasapuolista kilpailuasetelmaa yksityisen ja julkisen liiketoiminnan välillä.

Kauppakamarin Kuntien liiketoiminta Uudellamaalla -selvityksen mukaan kunnallisten yhtiöiden liikevaihto on noussut viime vuonna lähes kolmeen miljardiin euroon ja työntekijämäärä 12 000 henkilöön. Uudenmaan alueella kuntayhtiöitä toimii jo yli 300, joista noin 150 harjoittaa merkittävää yritystoimintaa.

Merkittävä osa kuntayhtiöiden liikevaihdosta kertyy Uudellamaalla kunnallisista energia- ja vuokra-asuntoyhtiöistä.

– Onko kuntien omistettava laajasti markkinoilla toimiva Palmia Oy, laboratoriopalveluja myyvä MetropoliLab Oy tai työterveyspalveluja myyvä Uudenmaan Työterveys Oy? Tarvitaanko markkinoilla HUS:n omistamaa Ortonia, joka myy laidasta laitan erilaisia terveyspalveluja, kysyy johtaja Marko Silen Helsingin seudun kauppakamarista.

Kuntien omistamat liikelaitokset ja osakeyhtiöt tuottavat täysin samoja palveluja kuin vastaavat yksityiset palvelutarjoajat. Silenin mukaan Uudenmaan kuntayhtiöt vääristävät kilpailua.

– Kuntien tulisi tukea paikallista elinkeinoelämää ja edesauttaa yritysten kasvua hyvän toimintaympäristön mahdollistavalla toiminnalla ja julkisilla hankinnoilla eikä kilpailla yritysten kanssa, hän sanoo.

– Julkisten hankintojen kautta yritykset voisivat saada hankkeita, jotka kehittävät niiden toimintaa paremmin kuin vaikeasti kohdennettavat julkiset rahoitustuet tai verohelpotukset. Julkisten hankintojen kautta mikroyritykset saisivat myös referenssejä, jotka parantaisivat niiden mahdollisuuksia pärjätä yksityisillä markkinoilla koti- ja ulkomailla, esittää Silen.

Kauppakamarin selvitys osoittaa, että kunnallisten In house-yhtiöiden toiminta vie tilaa yksityisen sektorin yrityksiltä. In house-yhtiöt ovat sisäisiä kuntayhtiöitä, jotka eivät suoraan toimi markkinoilla, mutta tuottavat usein vastaavia palveluja kuin yksityiset toiminnanharjoittajat.

– Kunnat voivat ostaa palveluja näiltä yhtiöiltä ilman kilpailutusta. Viime vuosina on yleistynyt toimintamalli, jossa osa kunnista ostaa tällaisesta yhtiöstä vain muodollisen omistusosuuden ja kiertää tätä kautta hankintalakia, Silen sanoo.

Hänen mukaansa kauppakamarin kooste kuntayhtiöistä Uudenmaan alueella on vaatinut erityisen paljon selvitystyötä.

– Vaikka kunta omistaisi yhtiöstä sata prosenttia, sen tiedot eivät ole julkisuuslain piirissä. Kuntayhtiöiden tilinpäätökset tulisikin julkistaa avoimesti kuntien ja kuntakonsernien tilinpäätösten yhteydessä, Silen kehottaa.

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsee 32 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt