X
SULJE MAINOS
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kauppakamari budjettiriihestä: Virhe, joka tulee kostautumaan

Juho Romakkaniemi moittii hallitusta elvyttävästä finanssipolitiikasta keskellä huippusuhdannetta.

– Elvyttävä politiikka viime vuonna koronakuopassa oli järkevä valinta, mutta jo kuluvana vuonna näin mittava velkaelvytys on kyseenalaista. Elvyttävän politiikan jatkaminen ensi vuoden budjetissa on jo selkeä virhe, joka tulee kostautumaan tulevaisuudessa, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi varoittaa.

Hallitus päätti budjettiriihessään esittää vuodelle 2022 budjettia, joka on 6,9 miljardia euroa alijäämäinen. Voimakas velkaantuminen jatkuisi siis yli talouskasvun huippusuhdanteen.

Suomen velkasuhteen kasvu tasaantuu hetkellisesti johtuen väliaikaisesta voimakkaasta talouskasvusta, mutta jatkaa kasvuaan yli 70 prosentin suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvun tasaantuessa tulevina vuosina.

– Suomen velkaantuessa Ruotsi on painamassa velkasuhdettaan jo alle 30 prosenttiin. Suomen julkisten menojen rakenteelliset haasteet ovat vasta kasvamassa väestön ikääntyessä ja hoitokulujen kasvaessa. Olisin todella toivonut, että hallituspuolueet olisivat suhtautuneet alijäämän ja velkaantumisen supistumiseen samalla intohimolla kuin sinänsä tarpeellisiin päästövähennyksiin, sanoo Romakkaniemi.

Hän toteaa, että velkaantuminen jatkuu tulevinakin vuosina, koska hallitus päätti kevään kehysriihessään historiallisesti rikkoa menokehyksensä.

– Tämä on entistä huonommin perusteltua, kun ottaa huomioon EU:n elpymisrahastosta Suomeen tulevat julkisten menojen lisäykset, joita alajäämä- ja velkalaskelmissa ei ole edes otettu huomioon.

Positiivisina asioina budjettiriihestä Keskuskauppakari näkee panostukset tutkimukseen ja innovaatioihin.

– Suomen Akatemian määrärahoihin kohdentuvien säästöjen peruminen sekä yritysten TKI-vähennyksen parantaminen olivat positiivisia asioita talousarvioesityksessä, sanoo Romakkaniemi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt