Sähköauto latauksessa pysäköintihallissa Helsingissä. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kauppa tyrmää esityksen autojen latauspisteistä

Kaupan liiton mielestä nyt pitäisi pysyä direktiivin perustasossa.

Kaupan liitto arvioi, että sähköautojen latauspisteitä koskeva hallituksen esitys sai lausuntokierroksella täystyrmäyksen. Yli 90 prosenttia lausuntopalvelussa esitystä kommentoineista piti esitystä selkeästi ylimitoitettuna.

Ympäristöministeriössä on syksyn ajan valmisteltu sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen velvoittavaa lainsäädäntöä, joka perustuu rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin.

Ministeriön esitys latauspisteiden määrästä olemassa oleviin ei-asuinrakennuksiin on direktiivin perustasoa tiukempi.

– Kannatamme hallituksen korkeatasoista ilmastopolitiikkaa, mutta lausuntokierroksen vahvasta viestistä johtuen hallituksen tulee mielestämme pitäytyä direktiivin perustasossa, jonka velvoite jo itsessään on laaja, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi toteaa.

Liiton laskelmien mukaan jo pelkästään direktiivin perustaso tarkoittaa yli 50 000 latauspisteen verkostoa olemassa oleviin ei-asuinrakennuksiin.

– Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka edellyttää maamme hallitukselta valtavasti erilaisia toimenpiteitä, jolloin laajemman hyväksyttävyyden saava sääntely loisi ilmastotyölle paremmat toimintaedellytykset, Kiviniemi huomauttaa.

Kaupan liiton ympäristöasioiden johtavan asiantuntijan Marja Olan mukaan julkisten perus- ja pikalatauspisteiden määrä on kehittynyt markkinaehtoisesti hyvää vauhtia, ja niiden lisäämiseen kohdistuvien toimien pitäisi olla pikemmin kannustavia kuin pakottavia.

– Kauppa on jo rakentanut ja haluaa edelleen rakentaa sähköautojen latauspisteitä sinne, missä niillä on kysyntää. Markkinaehtoisessa lähestymistavassa latauspisteitä rakennetaan oikea-aikaisesti, resurssitehokkaasti ja kulloinkin soveltuvinta teknologiaa käyttäen, hän huomauttaa.

Velvoite latauspisteiden rakentamisesta olemassa oleviin rakennuksiin on Kaupan liiton mielestä vastoin maankäyttö- ja rakennuslain perusperiaatetta, jonka mukaan vanhoja rakennuksia ei tarvitse muuttaa lain määräysten muuttuessa.

Ola arvioi, että direktiivin perustasoa noudattamalla enemmistö vanhoista kiinteistöistä välttyisi sähköremonteilta ja kiinteistöjen omistajien kustannukset pystyvät vielä kohtuullisina.

Lue myös:

Kotilataus hyvin tärkeää sähköautoilijoille

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt