Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kauppa pelkää konkurssiaaltoa – päätökset pettymys

Hallituksen päätökset yritysrahoituksesta olivat pettymys Kaupan liitolle.

Mukana ei ollut erityisesti erikois- ja muiden myynnin romahduksesta kärsivien kauppojen kipeästi kaipaamaa suoraa tukea. Kaupan liitto pelkääkin koronakevään tuovan konkurssiaallon eniten työllistävälle toimialalle.

Vaikka hallitus on viime viikkoina pyrkinyt luomaan yrityksille siltaa koronakriisin yli varsin ripeästi, suurin osa kaupan yrityksistä ei ole kokenut saaneensa apua tukitoimista. Kaupan liiton tuoreessa yrityskyselyssä jopa 65 prosenttia vastaajista arvioi, ettei tukitoimilla ole ollut juurikaan vaikutusta heidän yrityksensä taloudelliseen tilanteeseen.

– Hallituksen aiemmat toimenpiteet eivät juurikaan ole auttaneet koronakriisin kaupalle aiheuttamiin ongelmiin, joita ovat erityisesti kysynnän määrän putoaminen sekä liian suuret kiinteät kulut, kuten henkilöstö- ja vuokrakustannukset. Vanhalla reseptillä siis jatkettiin, vaikka lääke ei aiemminkaan tehonnut, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi ihmettelee.

Nyt esitetystä Business Finlandin uudesta t&k&i-lainasta on hyvin rajallisesti apua kaupan ahdinkoon. Pienet yritykset eivät halua velkaantua liikaa, jos tulevaisuudennäkymät ovat harmaat.

Kiviniemen mukaan yritykset tarvitsevat tukea akuuttiin tilanteeseen, johon tulevaisuuteen tähtäävä kehitystoiminta ei auta. Sinällään helposti haettava tuki myös kuluttajapalvelujen toiminnan kehittämiseen on hyvä ja kannatettava ajatus.

– Kauppa olisi tarvinnut suoraa tukea pohjoismaisten esimerkkien tapaan niin vuokra- kuin henkilöstökulujenkin kattamiseksi. Kun tällaisia suoria tukia palveluyrityksille pystytään säätämään muissa Pohjoismaissa, pitäisi Suomessa olla kaikki edellytykset samaan, Kiviniemi jatkaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt